education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מדעי מחשב, הנדסת תוכנה וסייבר
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
צוות פיקוח והדרכה
 
 

 

שם

תפקיד

טלפון

דואר אלקטרוני

ד"ר אבי כהן

מפמ"ר מדעי המחשב ומגמות עתירות ידע

-03

6896147

 


   AviCo@Education.gov.il


ד"ר דורון זהר

מ"מ מפמ"ר מדעי המחשב ומגמות עתירות ידע

 

054-8027127

doronzoh@education.gov.il

אירית ברזילי

 

אחראית על בחינות בגרות/מותאמות

054-4680101


irithbar@gmail.com


רבקה ברייר

הנדסת תוכנה, מאגרי מידע, פתיחת מגמות

050-4744212rebeccabr@education.gov.il

חגית כהן

הנדסת תוכנה, ניהול השתלמויות

054-7885808

hagitc999@gmail.com  

רחל פרלמן

מדעי המחשב בחט"ב - עתודה מדעית טכנולוגית

054-3006952

rachelperlmann@gmail.com

מר יוסף בלאן

שילוב תלמידי הנדסת תוכנה בהייטק

050-7567269

ballan_yousef@yahoo.com

גלינה ויסבלאי

רישיונות הוראה, הכרה בותק השתלמויות

054-4612655

galina1959@gmail.com

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/03/2019  

עדכוני rss