education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת גילוי ואיתור מידע דיגיטלי
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לוח אירועים
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
מקצוע התמחות
מידע וידע באינטרנט
 

יחידה זו מידע וידע באינטרנט מהווה מקצוע התמחות ועיקרה הינו פרויקט גמר 5 יח"ל נוספות בתכנית גילוי ואיתור דיגיטליים. הזמן הנדרש ללימוד היחידה 180 שעות לימוד, 270 שעות התנסות.

 

מטרת היחידה הינה שילוב כלל הידע הנלמד לכדי מימוש מעשי, בסיום לימודי הנושא יוכל התלמיד להתמחות וליישם פרויקט בתחום הנלמד. התלמיד יגדיר שאלת מחקר, יזום פעילות מעשית הקשורה לנושאי הלימוד, יממש את הידע שנלמד בתכנית הלימודים, התלמיד יבחין בין פריטי מידע שונים ויעריך את חשיבותם, התלמיד יתעד את שלבי עבודתו כמקובל באקדמיה.

 

 פרויקט הגמר יתמקד בנושאים הבאים: התמודדות עם שפה זרה, מידע – מחקר, אינטרנט ומדיה חברתית, שיתופיות ברשת, אבטחה וסייבר, יזמות ואבטחת מידע בארגון.

 

 תכנית מפורטת תתפרסם 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/09/2019  

עדכוני rss