education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת גילוי ואיתור מידע דיגיטלי
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לוח אירועים
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
מקצוע מוביל
ניתוח ואיתור מידע א',ב',ג'
 

גילוי ואיתור דיגיטלי: תכנית לימודים
ניתוח ואיתור מידע א – 2 יח"ל

 

יחידה זו מהווה חלק ראשון בתכנית גילוי ואיתור דיגיטליים במסגרת מקצוע מוביל ניתוח ואיתור מידע. היחידה מהווה 2 יח"ל, הזמן הנדרש ללימוד היחידה 120 שעות לימוד, 60 שעות מעבדה הכוללות 2 ש"ש התנסות.


נושאי היחידה: התמודדות עם שפה זרה – תכנים ותמות לשפות, תחביר, מורפולוגיה, מבוא לתרגום ממוכן; מידע ומידענות – מקורות מידע, איתור מידע, אינפו אתיקה.


אינטרנט ומדיה חברתית: התפתחות האינטרנט, שיתופיות ברשת, ערוצים במדיה, שימור שיתוף ופיתוח ידע – מנתונים למידע לידע, שיתוף ידע, שימור ידע העבר לטובת העתיד; טכנולוגיות מידע ותקשורת – המחשב האישי, עבודה עם מסמכים, טכנולוגיית האינטרנט, מבנה רשת האינטרנט, מבוא לאבטחה.

 

 לתכנית המלאה לחצו כאן

 

גילוי ואיתור דיגיטלי: תכנית לימודים
ניתוח ואיתור מידע ב – יחידת מעבדה
 

 

יחידה זו מהווה חלק שני בתכנית גילוי ואיתור דיגיטליים במסגרת מקצוע מוביל ניתוח ואיתור מידע. היחידה וגדרת כיחידת מעבדה. הזמן הנדרש ללימוד היחידה 90 שעות מעבדה הכוללות 3 ש"ש התנסות.


יחידה זו עוסקת בהפקת פרויקט להגשה. הנושאים לפרויקט ייבחרו מתוך עולמו של התלמיד בהנחיית המורה המלווה. בעבודת התלמיד יבואו לידי ביטוי יכולות של ניתוח טקסטים, ניתוח מידע ושימוש ושיתוף ידע.


ההתנסות בהגשת הפרויקטון בסוף יחידה זו מהווה מרכיב חשוב בהבנת הנושא ויישומו. רצוי לארח מומחי תוכן בכיתות הלימוד שישתפו את התלמידים מניסיונם בפועל בניהול קהילה, ניתוח/פיתוח אפליקציה המאפשרת העמקה בסוגיות תרבותיות ערכיות וחברתיות שונות.


הרצאות פרונטליות, דיונים במעבדת מחשבים ובכיתה, מרצים אורחים, התנסות ביישומים קיימים. מומלץ לתת דוגמאות והנחיות ברורות לביצוע הפרויקט. לכל אורך תכנית הלימודים יש להשתמש בשפות העברית, הערבית והאנגלית בצורה מושכלת ומשולבת. ראו הערה בנושא זה בנספח "הערות דידקטיות כלליות". בחירת נושא ללימוד והתנסות במעבדה הממחיש אחד או יותר מהבאים:

 

  1. ניתוח טקסטים
  2. ניתוח מידע
  3. שימור ושיתוף ידע
  4. התנהגות משתמשים באינטרנט

 

 לתכנית המלאה לחצו כאן


גילוי ואיתור דיגיטלי: תכנית לימודים
ניתוח ואיתור מידע ג - 2 יח"ל , השלמה ל- 5 יח"ל.

 

יחידה זו מהווה חלק שלישי בתכנית גילוי ואיתור דיגיטליים במסגרת מקצוע מוביל ניתוח ואיתור מידע. היחידה מהווה 2 יח"ל – השלמה ל-5 יח"ל. הזמן הנדרש ללימוד היחידה 180 שעות לימוד מתוכם 120 שעות לימוד, 60 שעות מעבדה, מומלץ 1 שעה שבועית התנסות.


נושאי היחידה: התמודדות עם שפה זרה – תרגום ממוכן מתקדם, ניתוח תבניות טקסט, הסקת מסקנות מידע ומידענות – מנועי חיפוש, אחזור מידע, הנגשה חיצונית ופנימית; אינטרנט ומדיה חברתית – יישומי אינטרנט, צריכה דיגיטלית, קידום באינטרנט, שימור שיתוף ופיתוח ידע – מידע סמוי לידע גלוי, פיתוח ידע עסקי וארגוני, מיפוי צורכי ידע אישיים, ארגוניים, עסקיים, ביטחוניים וחברתיים; טכנולוגיות מידע ותקשורת – הגנה והתקפה במרחב הקיברנטי, יזמות ואבטחת מידע בארגון.

 

 לתכנית המלאה לחצו כאן

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/05/2015  

עדכוני rss