education - חינוך מינהלת יישומי מנב''ס

עדכוני rss

 
   
 
כתבו לנו
קבוצות דיון
 
 
 
 
 
מדב"ס / אופקית - מערכת דיווח בית ספרית

 הגישה למערכת נעשית באמצעות אתר אינטרנט מאובטח, בכתובת : 
 

http://hinuch.education.gov.il/mdbnet

 

"מערכת מדב"ס" – מערכת דיווח בית ספרית המיועדת לדיווח נתוני שכר למורים עובדי מדינה.

 

מערכת "אופקית" – דיווח נתוני העסקה למורים ברפורמה "אופק חדש"

"אופקית" הינה הרחבה והתאמה של מערכת ה"מדב"ס"  

במערכת "אופקית" ידווחו נתוני השכר של עובדי הוראה שהצטרפו לרפורמה 'אופק חדש' בלבד, ליתר המורים יש להמשיך ולדווח ב"מדב"ס".

תהליך העבודה במערכת זו זהה לתהליך העבודה המוכר מהמדב"ס.

 

לידיעתכם, גזברות המחוז תערוך בדיקה ובקרה על הדוחות הנשלחים ויועבר משוב לבית הספר באמצעות מערכת המדב"ס / אופקית. 

כל ההליך הממוחשב נועד להחליף את ההליך הידני (של מילוי טפסים ושליחתם למחוז).

 

מערכת מדב"ס/אופקית מבוססת על כלי אינטרנט והגישה אליה תתבצע באמצעות "קישורים לעתיד" (הרשת המנהלית) או באמצעות האינטרנט.

 

 

מדב"ס:

למעלה מ- 2,600 מוסדות כבר מדווחים במערכת המדב"ס, ההטמעה התבצעה ברוב המוסדות במהלך שנת הלימודים תשס"ז.

 

 

המערכת מאפשרת לבתי הספר לבצע :

 

 • דיווח נתוני שעות שבועיות
 • דיווח היעדרויות 
 • דיווח מילוי  מקום
 • דיווח שעות בודדות
 • תפקידים
 • הפסקות משרה
 • גישה לאסופת טפסים
 • הפקת דוחות: ביצוע שעות מול הקצאת תקן / מול מילוי מקום

דרישות מינימליות להפעלת המערכת:

 • חיבור לקישורים לעתיד (הרשת המנהלית) / אינטרנט – בפס רחב    
 •   דפדפן 6
 • ADOBE READER (לפתיחת דוחות בפורמט PDF)

 

יתרונות המערכת:

 • זמינות סטטוס הנתונים שהוזנו למערכת
 • קיצור פרק הזמן הנדרש להגשת נתוני בתי הספר
 • הפחתה משמעותית בכמות הניירת הנדרשת בעת הגשת נתוני בתי הספר
 • אפשרות הורדת טפסים נוספים למילוי ושליחה באמצעות דואר או דוא"ל

 

הדרכה מקוונת:

 

נושא

חומרי הדרכה

מדב"ס/אופקית- פתיחת שנה"ל תשע"ד

 מצגת

סרטון

 

 

 

 

נדרשת תוכנת Media Player  גרסה 9 ומעלה.

בהפעלת ההקלטה ייתכן ויידרש התקנת רכיב "codec"- לחץ להתקנתו

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/08/2013