education - חינוך המינהלת ליישומים מתוקשבים

עדכוני rss

 
   
 
כתבו לנו
קבוצות דיון
 
 
 
 
 
מדב"ס / אופקית - מערכת דיווח בית ספרית

 
 

 

קישור למכתב בנושא היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ה

 

"מערכת מדב"ס" – מערכת דיווח בית ספרית המיועדת לדיווח נתוני שכר למורים עובדי מדינה.

 

מערכת "אופקית" – דיווח נתוני העסקה למורים ברפורמה "אופק חדש"

"אופקית" הינה הרחבה והתאמה של מערכת ה"מדב"ס"  

במערכת "אופקית" ידווחו נתוני השכר של עובדי הוראה שהצטרפו לרפורמה 'אופק חדש' בלבד, ליתר המורים יש להמשיך ולדווח ב"מדב"ס".

תהליך העבודה במערכת זו זהה לתהליך העבודה המוכר מהמדב"ס.

 

לידיעתכם, גזברות המחוז תערוך בדיקה ובקרה על הדוחות הנשלחים ויועבר משוב לבית הספר באמצעות מערכת המדב"ס / אופקית. 

 

חידושים במדב"ס אופקית לתשע"ה;

 

 מדריך למשתמש (בהתאם להדרכה המקוונת)

 

 מדריך למשתמש (מלא)

 

 תרגיל בנושא מדב"ס/אופקית

 

הדרכה מקוונת:

 

נושא

חומרי הדרכה (יוני 2014)

מדב"ס/אופקית- פתיחת שנה"ל תשע"ה

 מצגת

 

סרטון

 

 

 

 

 

 

לחץ למידע בנושא: "דיווח נתוני העסקה בעוז לתמורה"

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/11/2014