education - חינוך מינהלת יישומי מנב''ס

עדכוני rss

 
   
 
כתבו לנו
קבוצות דיון
 
 
 
 
 
מערכת שיבוץ-חידושים לתשע"ד

 

 

מערכת "שיבוץ" מציגה את עו"ה המשובצים במוסדות, מאפשרת עדכון נתונים למפקחים ומנהלים, תוך בדיקות יתרות תקן ובדיקות בקרה נוספות. המערכת מאפשרת ניהול/עריכה שיבוץ לעו"ה במוסד.

שיבוץ ותפקיד בסטאטוס "מאושר"במערכת שיבוץ, הינו תנאי הכרחי להזנת מערכת שעות ותפקיד במערכת מדב"ס.

מינהלת יישומי מנב"ס מקיימת הדרכות מקוונות במסגרתן ניתנים הסברים מקיפים על תהליכי העבודה במערכת תוך מתן דגש על החידושים במערכת לקראת תשע"ד. ההדרכה מיועדת למנהל / סגן. 

נושאי ההדרכה:

  • חדש! דגשים לטיפול בשיבוצים לעו"ה עובדי בעלויות (החל מאוגוסט)
  • חדש! דגשים לטיפול בשיבוצים לעו"ה רשמיים במכללות להכשרת עו"ה
  • חדש! הכרות עם תהליך ניהול זכאויות עבור: היקף משרה: מעל 100%,  היקף שעות נמוך
  • רענון - תהליך טיפול בשיבוצים לעו"ה רשמי בתשע"ד
  • רענון - היכרות עם מסך "שיבוצים למוסד".
  • דגשים להגשת בקשה לשיבוץ מתמחה בהוראה במוסד.
  • דוחות.

 

כניסה למערכת "שיבוץ"

 

 

הדרכה מקוונת:

 

נושא

חומרי הדרכה

חידושים במערכת שיבוץ לקראת תשע"ד

 מצגת

סרטון

 

 

 

 

נדרשת תוכנת Media Player גרסה 9 ומעלה

בהפעלת ההקלטה ייתכן וידרש התקנת רכיב "Codec" - לחץ להתקנתו

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/04/2014