education - חינוך המינהלת ליישומים מתוקשבים

עדכוני rss

 
   
 
כתבו לנו
קבוצות דיון
 
 
 
 
 
שיבוץ תשע"ה

מערכת "שיבוץ" מציגה את עו"ה המשובצים במוסדות, מאפשרת עדכון נתונים למפקחים ומנהלים, תוך בדיקות יתרות תקן ובדיקות בקרה נוספות. המערכת מאפשרת ניהול/עריכה שיבוץ לעו"ה במוסד.
 

קישור למכתב בנושא היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ה

 

שיבוץ ותפקיד בסטאטוס "מאושר"במערכת שיבוץ, הינו תנאי הכרחי להזנת מערכת שעות ותפקיד במערכת מדב"ס.

 

כניסה למערכת "שיבוץ"

 

 

חומרי הדרכה:

נושא

חומרי הדרכה

(2014)

חידושים במערכת שיבוץ לקראת תשע"ה

 מצגת

סרטון

 

 

 

 

 

נדרשת תוכנת Media Player גרסה 9 ומעלה

בהפעלת ההקלטה ייתכן וידרש התקנת רכיב "Codec" - לחץ להתקנתו

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/11/2014