education - חינוך המינהלת ליישומים מתוקשבים

עדכוני rss

 
   
 
כתבו לנו
קבוצות דיון
 
 
 
 
בקשת רישום להדרכת שילוב


 

חובה להביא להדרכה:

  • טופס דיווח על החלטות ועדות שילוב לשנת תשס"ח (טופס 2) 
  • שאלון מחנכת+פרוטוקול ועדה של שני ילדים לפחות (המדווחים בטופס 2 תשס"ח)
  • שם משתמש וסיסמה אישיים (ברמת ת.ז.)  למערכות האינטרנט של משה"ח, כגון למערכת תלושי שכר באינטרנט.
    במידה ואין יש לפנות למוקד סיסמאות: 02-6593355, באחריות מנהל בית ספר לוודא כי נציגי המוסד המגיעים להדרכה יצטיידו בפרטי ההזדהות. 
  • אישור רישום להדרכה של מינהלת יישומי מנב"ס.

למידע מלא אודות מערכת שילוב

 

נא בחר/י את מועד ומקום ההדרכה הרצויה, מתוך רשימת ההדרכות:פרטי ההדרכה:
* מקום ההדרכה:
* תאריך ההדרכה:  /  /  (dd/mm/yyyy)
* שעות ההדרכה:  :  -  : 

פרטי מוסד:
* סמל המוסד:
* שם מוסד:
* טלפון בבי"ס: -
* פקס בבי"ס: -

ההדרכה מיועדת למנהלים ולמורי שילוב בלבד
פרטי נרשם 1:
* שם פרטי:  
* שם משפחה:  
תפקיד: מנהל
* טלפון נייד: -
* e-mail:

פרטי נרשם 2:
* שם פרטי:  
* שם משפחה:  
תפקיד: מורה שילוב
* טלפון נייד: -
* e-mail:
 
הערות:
 
    


* פתיחת מפגשי ההדרכה תלויים במספר הנרשמים
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/08/2010