education - חינוך המינהלת ליישומים מתוקשבים

עדכוני rss

 
   
 
כתבו לנו
קבוצות דיון
 
 
 
 
 
תקנט

 

 מערכת "תקנט" מבוססת על כלי אינטרנט. המערכת עלתה לאויר בתחילת שנת הלימודים תשס"ז על ידי משרד החינוך.

 

שיעור מקוון:

לצפייה בשיעור המקוון לחץ כאן

 

הגישה למערכת בכתובת:

http://hinuch.education.gov.il/TekenNet

 

 במערכת תקנט ניתן להפיק בכל עת באופן בלתי אמצעי את דוחות התקן הבאים: 

  • דוח התקן המעודכן
  • דוח תקן דפרנציאלי - דוח מאזן תקן דיפרנציאלי לבתי ספר יסודיים, המציג סך שעות מחושבות על פי כללי החישוב, למול התקן המוקצה
  • נתונים על מספר התלמידים התקינים המדווחים למצבת תלמידים, בהשוואה למספר התלמידים המתוקצבים בתקן.
    כולל נתוני דיווח ותקצוב של כיתות חינוך מיוחד
  • מכתב למנהל בנושא ליווי טיולים -  המכתב מפרט את סך גמולי  ליווי טיולים שהוקצו למוסד

דרישות מינמליות להפעלת המערכת :

  • דפדפן (Explorer) גרסה 6 ומעלה
  • אקרובט (Acrobat) גרסה 7 ומעלה - (לצורך הפקת דוחות מהמערכת)

 מדריך למשתמש

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/11/2014