education - חינוך אגף אמנויות המזכירות הפדגוגית אגף פיתוח פדגוגי אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית חברתית ללימודי אמנויות בחטיבות הביניים
יחידות סמסטריאליות בחתך רב גילאי
 

מטרות התכנית

  • לחשוף את תלמידי חט"ב לכל תחומי האמנויות, בראיה חברתית, באמצעות יחידות סמסטריאליות רב גילאיות וממוקדות תוכן.
  • למצוא חיבורים וקשרים, בין כל תחומי האמנויות ובין תחומי הדעת לעשייה דינמית מלהיבה ומעוררת השראה המשנה אוירה, סביבה ואקלים חינוכי.
  • ליזום פרויקטים פורצי דרך, המתכתבים עם האמנות המקומית והעולמית.
  • לקשור קשרים למעורבות הדדית של הקהילה לביה"ס בתאום עם מוסדות לאמנות פורמליים ובלתי-פורמליים (מוזאון,קונסרבטוריון,מתנס,מרכז פיס,אולמות קולנוע)

התכנית באתרי תחומי הדעת:

 

קול קורא לתקצוב בעלויות עבור קידום לימודי אמנויות בחט''ב

מסמך הצגת התכנית, תקצירי התכניות בתחומי הדעת וקישורים לתכניות בתחומי הדעת

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/07/2019