education - חינוך אגף פיתוח פדגוגי המזכרות הפדגוגית אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
שילוב המעורבות החברתית בתחומי הדעת
 

התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית מעודדת שילוב בין המעורבות החברתית המעשית לבין למידה עיונית בתחומי הדעת. ההנחה היא שהשילוב יעשיר את תהליכי ההוראה - למידה - הערכה, בכך שייצור רצף רלוונטי בין הלמידה של התלמיד בשיעורים בתחומי הדעת לבין התנסויותיו במעורבות החברתית.

 

ההצעות לשילוב המעורבות החברתית בתחומי הדעת, הוכנו על ידי מפקחים ומדריכים ומיועדות לשימושם כמאגר רעיונות שיוכלו להציע לבתי הספר. הקבצים להלן אינם מיועדים להגיע לבתי הספר ללא תיווך של מפקח או מדריך. הם משמשים כמנוף ראשוני עבור מפקחים ומדריכים בתחומי הדעת ובחינוך החברתי על מנת להציג את הרעיונות בבתי הספר בעיתוי ובהקשר הנכונים, ולעורר בקרב צוותי מורים יצירתיות והשראה ליישום רעיונות המתאימים להם, בבחינת "כזה ראה וחדש".

 

חלק מההצעות מיועדות להרחבת ידע בנושאים הקשורים להתנסות המעשית, ובמרביתן יש חיבור הדוק בין ההתנסות המעשית לבין הלמידה בכיתה.

 

כידוע, השילוב בין המעורבות החברתית לבין תחומי הדעת יכול להיות במסגרת ההתנסות המעשית האישית או הפרויקט הקבוצתי. בכל מקרה, חשוב לכלול בתכנית החינוכית גם זמן קבוע לשיח ערכי-רפלקטיבי של המורים עם התלמידים על מנת לסייע לתלמידים לעבד את ההתנסות ולהפיק ממנה תובנות שיתרמו ללמידה ולרכישת מיומנויות תוך אישיות וחברתיות, ובהמשך להפיכת המעורבות לדרך חיים.

 

רשימת הרעיונות היא רשימה פתוחה, בתקווה שבמהלך הזמן יתווספו רעיונות, יוזמות והצעות נוספות לשילובים בין המעורבות החברתית לתחומי הדעת במגמה לראות בהתנסות המעשית כהזדמנות לצמיחה אישית ולמידה משמעותית ורלוונטית בכל תחומי הדעת.

 

לתשומת ליבכם, באתר של מינהל חברה ונוער קיים מאגר של מקומות התנסות במגוון תחומים ומסגרות. רשימה זו עשויה לשמש מקור השראה ליצירת רעיונות נוספים לשילוב תחומי הדעת בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית:   

 

 

 רשימה מרוכזת של כל ההצעות בחינוך הממלכתי

 רשימה מרוכזת של כל ההצעות בחינוך הממלכתי דתי

 הצעות לשילוב המעורבות החברתית במקצועות הטכנולוגיים

 רשימה של ההצעות להרחבת ידע במסגרת שיעורים בכיתה.

 רשימה של ההצעות לשילוב הוראה- הלמידה -הערכה בתחום הדעת עם
     התנסות אישית או קבוצתית במעורבות חברתית

 תדריך למורה המלווה את הפרויקט עם התלמידים

 דוגמאות לכיוונים לפרויקטים בתחומי דעת שונים.

 

להלן  קבצי ההצעות לפי תחומי הדעת השונים:

אגף א' לפיתוח פדגוגי

 חינוך גופני

 

 

אגף אמנויות

 אמנות פלסטית ממלכתי דתי

 תקשורת וקולנוע ממלכתי דתי

 מוזיקה ממלכתי דתי

 תיאטרון

 

 

אגף חברה ורוח

 אזרחות

 גיאוגרפיה

 היסטוריה ממלכתי

 היסטוריה ממלכתי דתי

 לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

המטה לחינוך אזרחי

מדעי החברה

ספרות ממלכתי

 ספרות ממלכתי דתי

 

 

אגף מדעים

 מדעי הסביבה

 כימיה

 

 

אגף מורשת

 מחשבת ישראל ממלכתי

 מחשבת ישראל ממלכתי דתי

 תורה שבעל פה ממלכתי

 תורה שבעל פה ממלכתי דתי

 תנ"ך ממלכתי

 תנ"ך ממלכתי דתי

 

 

אגף שפות

 עברית

 

 

המקצועות הטכנולוגיים

 הנדסת מכונות

 טכנולוגיות תקשורת

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/03/2015  

עדכוני rss