education - חינוך המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
גרמנית
שאלונים לתלמידים בודדים תש"ף
 

מנהלי בתי ספר תיכוניים, רכזי מקצוע ומורים יקרים,

 

בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ו)  יחלו תלמידי כתה י"א להבחן בבחינות בגרות חיצוניות על פי המתכונת החדשה, שמשמעותה: בחינות על כ-  70%  מחומר הלימוד, המתקיימות, ברוב תחומי הדעת באירוע בחינה אחד. פעולות אלו נעשו כדי לפנות זמן להוראה וללמידה בדרך מעמיקה ומשמעותית.

 

על מנת לאפשר לכם ולתלמידים לתכנן את ההוראה והלמידה וכן לתרגל באופן מיטבי את החומר הנלמד, הוכנו על ידי מנהלי תחומי הדעת (מפמ"רים) וצוותיהם במזכירות הפדגוגית דוגמאות לשאלוני הבחינה החדשים.

 

אנו מעוניינים לשתף אתכם במהלך זה ולקבל מכם, המורים, משובים על דוגמאות אלה, המהוות בשלב זה טיוטה בלבד. המשוב מכם חשוב לנו עד מאד, שכן לקראת סוף חודש אוקטובר, לאחר בחינת כל ההערות והתגובות שלכם, יועלו השאלונים המעודכנים לאתר המשרד. השאלונים הללו יהוו דגם למבנה השאלונים החדש.

 

אנו מאמינים, כי תהליכי הערכה אלה, בנוסף לתהליכי הערכה בדרכים חלופיות המתבצעים בבתי הספר, יקדמו את ההוראה והלמידה המשמעותית, יתרמו לשיפור הישגי התלמידים ויטפחו בהם מיומנויות של לומדים עצמאיים.

 

אני מאחלת הצלחה רבה לכם המנהלים וצוותי החינוך בתהליכי ההוראה, הלמידה והבחינות.

 

שנה טובה,

 

מיכל כהן

 

 גרמנית - אקסטרניים ובודדים - מקביל להערכה חיצונית - שלוש יחל - 60 אחוז 

 

  גרמנית - אקסטרניים ובודדים - מקביל להערכה בית ספרית- שלוש יחל - 40 אחוז 

 

  שאלון לדוגמה 2 יחל - 574201 - 574282

  שאלון לדוגמה 3 יחל - 574301 - 574382 

 

 שאלון בגרות קיץ 2016, מספר 574201, 2 יחידות לימוד השלמה ל - 5 יחידות לימוד

 שאלון בגרות מספר 574282, 2 יחידות לימוד השלמה ל - 5 יחידות לימוד - רפורמה

 שאלון בגרות מספר 574301, 3 יחידות לימוד

 שאלון בגרות מספר 574382, 3 יחידות לימוד - רפורמה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/11/2019  

עדכוני rss