education - חינוך המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
התכנית הלאומית לקידום לימודי האנגלית
 

משרד החינוך מפעיל תכנית לימודית לקידום לימודי האנגלית, מטרת התכנית שהשפה האנגלית תהיה נגישה ודבורה בקרב תלמידי ישראל ללא קשר להשתייכותם המגזרית או למקום מגוריהם.


התכנית מציעה אוסף של פעילויות נרחבות, אחת מהן תכנית "הסולמות", שבה מעלים תלמידים מרמה נמוכה לרמה גבוה בבגרות באנגלית. במסגרת התכנית יבחרו בתי-ספר שיעמדו בקריטריונים שנקבעו לתוספת השעות.

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/10/2019  

עדכוני rss