education - חינוך אגף א' חינוך במגזר הערבי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
חדש באתר:
 

משוב הכשרה למתנדב/ת האוניברסלי/ת
מתנדב/ת יקר/ה, אנא ענה/י על השאלות בכדי שנוכל להסיק מסקנות לקראת ההכשרות שיהיו בהמשך. השאלון שלפניך אנונימי, חשוב לנו לקבל תשובות כנות המשקפות את תחושתייך.

לכניסה למשוב לחצ/י כאן

 

קול קורא 9091 - בקשה לתקצוב בעלויות על מוסדות חינוך בעבור תגבור פעילויות בשנות הלימודים תשע"ח-תשע"ט לשימור הדת, המסורת והתרבות בקרב קבוצות במיעוט הערבי (למעט פעילויות לשימור הדת הנוצרית)
הטפסים יוגשו עד ליום ה- 31 ינואר 2018 (כולל)

 בקשה לתקצוב בעלויות על מוסדות חינוך פרטיים ערביים בעבור תגבור פעילויות לשנה"ל תשע"ח-תשע"ט | קישור |

 טפסים להגשה | קישור |

 נספח הנחיות | קישור |

 

 חוזר מנכ"ל עח/8: הודעות (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל עח/6: הוראות קבע (מתורגם לערבית)
 חוזר מנכ"ל עח/6: הודעות (מתורגם לערבית)
 חוזר מנכ"ל עח/5: הוראות קבע (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל עח/5: הודעות (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל עח/4: הודעות (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל עח/4: הוראות קבע (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל עח/3 : הודעות (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל עח/3: הוראות קבע (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל עח/2 : הודעות (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל עח/2 (ב): הוראות קבע (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל עח/2: הוראות קבע (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל עח/1: הוראות קבע (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל עח/1: הודעות (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל עז/12: הודעות (מתורגם לערבית)

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/06/2018