education - חינוך אגף א' חינוך במגזר הערבי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
חדש באתר:
 

מועמדות להוראה במגזר הערבי לשנה"ל תשע"ח

הגשת מועמדות להוראה  במגזר הערבי והדרוזי לצורך שיבוץ, העברה והשלמת משרה לשנת תשע"ח מתקיימת  בין התאריכים 12.2.2017-16.3.2017. לצפייה בהנחיות ובתהליך יש ללחוץ על "המשך קריאה".

 

 נוהל העברות, שיבוצים והשלמות משרה בבתי הספר הערביים לשנה"ל תשע"ח (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל ע"ז 7 (א): הודעות (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל ע"ז 7: הודעות (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל ע"ז 6: הודעות (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל ע"ז 5: הודעות (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל עז/4 (א): הוראות קבע (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל ע"ז 4: הודעות (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל ע"ז 2: הודעות (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל ע"ז 1: הודעות (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל עו/12 (א): הוראות קבע (מתורגם לערבית)

 לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים התשע"ז

 לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים התשע"ז (מתורגם לערבית)

 

 חוזר מיוחד בנושא ספרי לימוד- עו/9 (א) (מתורגם לערבית)

 

 חוזר מנכ"ל עו/8 (א): הוראות קבע (מתורגם לערבית)

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/05/2017