education - חינוך אגף א' חינוך במגזר הערבי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 

חדש באתר:

העברות, שיבוצים והשלמות משרה
הבהרות והנחיות למילוי בקשה מקוונת להעברה, שיבוץ לרבות מילוי מקום
והשלמת משרה בבתי הספר הערביים – תשע"ה

קישור למסמך: נוהל העברות, שיבוצים והשלמות משרה

חוזר מנכ"ל ע"ד 4: הודעות

חוזר מנכ"ל ע"ד 4: הוראות קבע

 

מתווה בחינת הבקיאות בשפה האנגלית

 

מתווה בחינת הבקיאות בעברית - תשע"ד | הורדה | הצגה |

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/11/2014