education - חינוך אגף א' חינוך במגזר הערבי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
חדש באתר:
 

מצגת: ארגון הלימודים, בחינות הבגרות ותעודות הסיום (תשובות לשאלות נפוצות).

 

נוהל העברות, שיבוצים והשלמות משרה בבתי הספר הערביים– תשע"ו 2015-2016

כניסה ישירה לטופס הבקשה המקווןחוזר השכלה כללית בתחום המוסיקה והאמנויות

 

כרזה – בטיחות בחדר מדעים וטכנולוגיה (מעבדה) בבי"ס יסודי, בערבית 

כרזה – בטיחות בחדר מדעים וטכנולוגיה (מעבדה) בחט"ב, בערבית

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/03/2015