education - חינוך אגף א' חינוך במגזר הערבי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הוראת המוסיקה והאומנויות
 

הזמנה לכנס מוסיקה ואמנויות בחברה הערבית, אשר מתקיים ביום שלישי 24.5.2016

 הנחיות לקראת השלב הסופי בתחרות "צלילים ומילים"

 

מיזם החינוך לאמנויות בחברה הערבית

 השתלמויות בחינוך מוסיקלי בחינוך הערבי , בשנה"ל תשע"ו

 מסמך מידניות הפעלת קונצרטים- מגזר ערבי

 חוזר השכלה כללית בתחום המוסיקה והאמנויות

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/04/2016