הפיקוח על הוראת הערבית education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מאגר מילים
לציבור המורים לערבית
 

לפניכם מאגרי המילים לכיתות ז' -יב' בגרסתם המעודכנת. מאגרי המילים פורסמו לראשונה בתכנית הלימודים של משרד החינוך לפני מספר שנים, במטרה ליצור בסיס אחיד של אוצר מילים שיילמד בכיתות לפי שכבות הגיל השונות, ויורחב בעזרת ספרי הלימוד וטקסטים שונים בכל שנה ושנה.
מאגרי המילים הורחבו לאחר שבבחינה מחודשת שלהם נמצא כי אינם מקיפים ומעודכנים דיים.

 

המטרה הייתה ליצור יריעה רחבה ורלוונטית ככל האפשר של אוצר מילים שישמש בסיס איתן להתמודדויות עם נושאי הלימוד השונים בהתאם לשכבות הגיל השונות.
יש להדגיש כי, כל מאגר מילים של שכבת גיל מסוימת, מחייב לימוד של מאגרי המילים של שכבות הגיל הקודמות לו, למשל: תלמיד כיתה ט' מחויב לדעת את מאגרי המילים של שכבות ז' -ט' וכן הלאה.
מאגר המילים של כיתה י' אינו כולל את המילים שהופיעו גם בחט"ב כפי שהיה במאגר הקודם.

 

כאמור לעיל, תלמיד כיתה י' מחויב, מעתה, לדעת את מאגרי המילים של כיתות ז' -י'.

מאגרי המילים נוקדו לטובת התלמיד. כמו כן, נוספו צורות הריבוי של שמות העצם ברוב המילים, צורת העתיד של פעלים מגזרות החסרים במאגרים של כיתות שטרם למדו אותן, וכן הובאו מספר תרגומים אפשריים למילים מסוימות וכד'.

 

אנו ממליצים ללמד את מאגרי המילים מתוך הקשרים, במשפטים או טקסטים, ולא כרשימת מילים מילונאית, העומדת בפני עצמה.
יש להדגיש כי מאגר זה מהווה רק בסיס לאוצר המילים הנדרש להבנת טקסטים בערבית מסוגים שונים, אי לכך, מן הראוי להרחיב את אוצר המילים הזה באמצעות קטעי אקטואליה ויצירות ספרותיות שונות.

 

חובת הלימוד של מאגרי המילים המעודכנים, הנלווים למסמך זה, תחול משנת הלימודים הבאה (תשע"ו).
אוצר המילים המעודכן יהווה תשתית להערכה (מבחנים, עבודות, הערכה חלופית ..) בכל שכבות הגיל.


 

למאגר מילים זה יצורף נספח שירחיב את אוצר המילים בתחום השיח הבין אישי.

מאגרי מילים לפי שכבות:

אנו מאחלים למורים ולתלמידים הוראה ולמידה משמעותיים, מעשירים ומהנים.

תודה על שיתוף הפעולה. בברכת הצלחה,

 

סיגלית שושן
מפמ"ר ערבית ועולם הערבים והאסלאם

עידית בר
ממונה על תכ"ל בשפות
חברת ועדת המקצוע

רות בן אבי
מדריכה ארצית
חברת ועדת המקצוע אחראית ועדת אוצר מילים

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/10/2017