education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 ביולוגיה
.בראשית האלף השלישי נמצאת הביולוגיה בחזית המחקר המדעי והיא נוגעת בכל תחום של חיינו. יחד עם פריצות הדרך הגדולות במחקר הביולוגי, עולות גם שאלות אתיות וחברתיות שעליהן כל אזרח צריך לתת את הדעת
 

האולימפיאדה ה 21 - יש לנו זוכים!

במקום הראשון  - נדב רז מקריית חינוך דרור. מורה בילי פרידמן
במקום שני – שני זוכים:
התלמידה יעל זייפר מהכפר הירוק , המורה הילית אורן
והתלמיד אדריאן שוקחה מהתיכון האיטלקי בחיפה והמורה לאנא שוקייר
הזוכים באולימפיאדה ה 21

האולימפיאדה ה 21 - תחרות צילומי טבע "ביולוגיה מבעד לעדשה קישור לצילומים 

במקום הראשון: הסעודה האחרונה, עמית כהן, שמעון בן צבי גבעתיים המורה בוני לברון
הסעודה האחרונה עמית כהן

במקום השני: יצא החילזון לחפש מזון, אורלי ברקוביץ אורט קרית מוצקין. מורה יובל אלקובי

יצא החילזון לחפש מזון אורלי ברקוביץ

במקום השלישי: נחטף ונטרף, אושר גרבר אורט גרינברג קרית טבעון. מורה מיכל קומרצ'רו

נחטף ונטרף אושר גרבר


הכרזה הזוכה: גלוקוז ושמרים ישמחו לבב אנוש
בר שחור, אורט יגאל אלון יקנעם, המורה עדנה סלע

גלוקוז ושמרים ישמחו לבב אנוש בר שחור

ביולוגיה מבעד לעדשה
 

 


                                                    

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/02/2018