education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 ביולוגיה
.בראשית האלף השלישי נמצאת הביולוגיה בחזית המחקר המדעי והיא נוגעת בכל תחום של חיינו. יחד עם פריצות הדרך הגדולות במחקר הביולוגי, עולות גם שאלות אתיות וחברתיות שעליהן כל אזרח צריך לתת את הדעת
 

מורות מצטיינות תשעח

מורות מצטיינות תשע"ח בכנס מורי הביולוגיה
עומדות משמאל לימין: שרון יזרעאלי – נציגת קדימה מדע, דבי סומך, אפרת לינק, נאדיה אבו שקרה, במצגת – גלית כראדי (שנבצר ממנה להשתתף בכנס) וד"ר אירית שדה

לכרזה האינטראקטיבית - פריצות דרך בביולוגיה ב 70 שנות המדינה

פריצות דרך בביולוגיה ב 70 שנות המדינה

פוסטר אינטראקטיבי שהוכן על ידי מרכז המורים בשיתוף מכון וייצמן והמזכירות הפדגוגית לכבוד 70 שנות המדינה. היכנסו לכותרת עם הקישור המאפשר הגדלה

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/08/2018