education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
על עבודת הגמר
 מבוא
 

מוצגים כאן כללים והנחיות להכנת עבודת גמר בביולוגיה, לשימושם של כל העוסקים בהכנת עבודות גמר במקצוע זה. מטרתה, נוסף להצגת עבודת כגמר, ייחודה והנדרש בה, לסייע לתלמידים ולמנחים בתהליך הכנת העבודה בשלביה השונים. 

תלמיד רשאי לבחור ולהכין עבודת גמר בביולוגיה כחלק מן המשימות הנדרשות לקבלת תעודת בגרות. הכנת עבודת גמר בביולוגיה מחייבת ידע רחב ומעמיק במקצוע, ולפיכך היא מתאימה ללומדים את המקצוע ברמה מוגברת. תלמידים שאינם מתמחים במקצוע זה והמעוניינים בכל זאת בכתיבת עבודת גמר, חייבים להרחיב את ידיעותיהם במקצוע ולהכיר בצורה מעמיקה את מושגי היסוד בו (שליטה בנושא העבודה ותכניה בלבד אינה מספקת כדי להגיע להישג הולם).

ייחודה של עבודת הגמר בביולוגיה מוצג על רקע ייחודו של מקצוע הביולוגיה כאחד מענפי המדע המרכזיים העוסק בתחומים שונים ומגוונים. מוצגים תהליך העבודה ושלביו, משלב בחירת הנושא והכנת הצעת המחקר ועד השלמת העבודה והערכתה. מודגשים בחירת התלמידים המתאימים, בחירת המנחים וההנחיה ומערכת הכללים והסייגים העומדים ביסוד התהליך.

ההנחיות המלאות נמצאות באתר הפיקוח על עבודת הגמר

 הכנס הארצי ה 14 לעבודות גמר במדעים

הכנס הארצי ה 14 לעבודות גמר

  סרטון עבודות גמר - עברונה

 קול קורא כנס עבודות גמר תשעח

 קול קורא למדענים לעבודות גמר בביולוגיה 9.4.2017

 קול קורא למעריכות ומעריכים לעבודות גמר בביולוגיה 9.4.2017

 עבודת גמר פברואר 2017

 פתיחת אפשרות עבודת גמר החל מכיתה י'

 קול קורא למעריכים של עבודות גמר בביולוגיה (16.3.2017)

 תובנות עבודות גמר 8.11.2016

 איך לעזור לתלמיד טוב להיות חוקר מצוין, בשנה אחת?

 תנופה - עושים בגרות במחקר

 דגשים לפעילות תלמידים במעבדות באוניברסיטה מעודכן ל 2017

 סרטון המתאר את הדרך שעשו בוגרי עבודות הגמר והמנחים

 


ייחודה של עבודת הגמר בביולוגיה 

הביולוגיה היא מדע העוסק בתחומי משנה רבים כגון פיזיולוגיה, בוטניקה, מיקרוביולוגיה, אקולוגיה, תורשה, ביוכימיה ועוד. הביולוגיה נותנת הסבר לתחומים מדעיים רבים, כמו ביולוגיה מולקולרית, הנדסה גנטית, ומספקת כלים לחקר תופעות רפואיות כגון מחלות גנטיות וסרטן. מחקרים בתחום הביולוגיה הובילו לחקר

המוח, לפיענוח הגנום האנושי, לשימוש עתידי בתאי גזע בטיפול במחלות מסוימות ולפיתוח תרופות ושיטות חדשניות לטיפול במחלות שונות.

מקצוע הביולוגיה מאפשר לחקור נושאים רבים ומגוונים בדרכי מחקר שונות וביניהם

מחקרים מתקדמים המשלבים שימוש במחשב ועבודת מעבדה לדוגמה, בתחום הביואינפורמטיקה, ננוטכנולוגיה ושימוש בהדמיות בחקר פעילות המוח.

עבודת הגמר בביולוגיה היא עבודת מחקרית בבחירה, אותה מכין תלמיד המבקש

להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו בתחום מדעי זה ולהתנסות בתהליכי המחקר האופייניים לתחום.

עבודת הגמר בביולוגיה על-פי טיבה היא בעלת דרישות לימודיות גבוהות, בהשוואה לנדרש בתכנית הלימודים הרגילה הנלמדת בבית - הספר. על כן, הכנת העבודה מתאימה לתלמידים בעלי יכולת לימודית גבוהה ובעלי עניין מיוחד בתחום דעת זה

היכולים להתמודד בכוחות עצמם עם חומר חדש ולהבין את הבעיה הנחקרת במשמעותה המקצועית הרחבה. 

כעבודה מחקרית מסתמכת העבודה בביולוגיה על רקע מדעי מורכב - ידע והבנה של מושגי היסוד בתחום דעת זה ושימוש מושכל ומעמיק בהם, ספרות מקצועית עדכנית מעמיקה ופרסומים מדעיים בעברית ובשפות זרות. תלמידים החסרים רקע מתאים (שאינם לומדים את המקצוע ברמה מוגברת) עלולים להתקשות בהבנת הרציונל של המחקר בעת ביצועו ובסיכום העבודה, דברים שעלולים לבוא לידי ביטוי בהערכה הסופית של העבודה.

עבודת הגמר כעבודה מחקרית כוללת מרכיב ניסויי (מעבדתי, עבודה בשדה, הדמייה במחשב), הבא לבחון את ההשערה, הנגזרת מהבעיה אותה מבקשים לבדוק באמצעות המחקר.

\הכנת העבודה מאפשרת לתלמידים לבצע מחקר, בהנחייתו של מנחה אקדמי שהוא חוקר מומחה לנושא ולתחום, תוך קיום קשר וזיקה למחקר האקדמי המתקדם: קיום קשר הדוק עם החוקר ו/או צוות חוקרים, הכרת דרכי עבודתם, התוודעות אל העולם המדעי - מחקרי והליכי הלימוד והעבודה המקובלים בו תוך כדי רכישת מיומנויות חשיבה ומיומנויות אחרות הנדרשות בעבודה מחקרית - כל זאת מתוך התנסות עצמית. הכנת העבודה תהייה במוסד אקדמי ו/או מוסד מחקרי (אוניברסיטה, מכוני מחקר, מעבדות בבתי חולים) המאפשרים תנאים מתאימים לביצוע המחקר.

נושא העבודה יכול להיות מכל תחומי הביולוגיה או תחומים המשיקים למקצוע. בחירת הנושא והכנת העבודה חייבים להתבסס על ידע מעמיק במקצוע ועל בסיס לימודי הליבה בביולוגיה העומדים ביסודה של תכנית הלימודים המורחבת במקצוע זה. הכנת העבודה מחייבת ידע והבנה של מושגי היסוד ותהליכים בביולוגיה ושימוש מושכל ומעמיק בהם.

סיכום של מקורות שונים (ספרים, מאמרים), עיבוד נתונים ממחקרים אחרים או ביצוע סקרים לא ייחשבו כעבודת גמר בביולוגיה. 

את ההצעות לעבודות הגמר וכן את העבודות יש להכין ולהגיש על-פי הכללים וההנחיות של הפיקוח על עבודות הגמר ושל אגף הבחינות, החלים על עבודות גמר בכל תחומי הדעת.
 
בהכנת עבודת הגמר שלבים אחדים:

  1. בחירת נושא והכנת הצעה לעבודה.
  2. הגשת הצעה – לאישור הפיקוח במשרד החינוך.
    הגשת ההצעה על פי הדרישות המקצועיות וקבלת אישור הפיקוח  על ההצעה וטיבה הם תנאי להגשת העבודה להערכה. ללא התיקון והתייחסות לכל ההערות לא תאושר ההצעה.
  3. ביצוע המחקר הכנת העבודה וכתיבתה בהנחיית מנחה-החוקר.
  4. הגשת העבודה להערכה - לאגף הבחינות, במשרד החינוך.

    הכנת ההצעה והעבודה יהיו על פי הכללים וההנחיות שקבע הפיקוח על עבודות הגמר ובהתאם לדרישות המקצועיות וההנחיות שקבע הפיקוח המקצועי על הוראת הביולוגיה.

באתר  מפורטים השלבים השונים של תהליך הכנת העבודה ומוצג הנדרש בכל אחד מהם.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/07/2018