education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הנחיות לבחינות בגרות בביולוגיה לתלמידים בעלי לקויות למידה
 

א. לתלמידים שקיבלו אישור למבחן מותאם (לשעבר מבחן בית ספרי)

ב. לתלמידים שקבלו אישור להיבחן בע"פ

 

הנחיות לתלמידים בעלי לקויות למידה כיתה י"א תשע"ו

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/09/2016