education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הנחיות לבחינות בגרות בביולוגיה לתלמידים בעלי לקויות למידה ו/או לקויות חושים
 

א. לתלמידים שקיבלו אישור למבחן מותאם (לשעבר מבחן בית ספרי)

ב. לתלמידים שקבלו אישור להיבחן בע"פ

ג. לתלמידים בעלי לקויות חושים

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/04/2017