education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הנחיות לבחינות בגרות בביולוגיה לתלמידי בעלי לקויות למידה
 

א. לתלמידים שקיבלו אישור למבחן מותאם (לשעבר מבחן בית ספרי)

ב. לתלמידים שקבלו אישור להיבחן בע"פ


 

שימו לב

ההנחיות ללקויי למידה לקראת בחינות הבגרות אשר יתקיימו בקיץ תשע"ו  

עוברים ארגון מחדש ויתפרסמו בסוף חודש ינואר 2016.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/12/2015