education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
בחינת מעבדה חדשה (15%) - החל מי"א תשע"ו
 

הבחינה במעבדה (מעבדת חקר) - סמל שאלון 043386
הבחינה במעבדה היא בחינה בכתב על ניסוי חקר ומוערכת בהערכה חיצונית (משקלה  15%).

משך הבחינה 3 שעות.

 

בבחינת המעבדה התלמיד נחשף לתופעה ביולוגית מסוימת, ומתבקש לבצע ניסוי על כל מרכיביו, לפי הוראות הניתנות לו. במהלך הביצוע עליו לאסוף נתונים, ולאחר מכן להתייחס לתוצאות בעזרת שאלות מנחות. בחלק מן הבעיות, עיבוד הנתונים ייעשה במחשב. במבחן המעבדה נדרשת שליטה במיומנויות טכניות ומיומנויות חקר תוך הבנה של תופעות ביולוגיות בסיסיות הכלולות בנושאי החובה. 

 

שימו לב:

 בתכנית לימודים 2015, (מעודכן 18.7.2017) כתובות המיומנויות הנדרשות לעבודה המעשית: במעבדה ובעבודת החקר. ניסויי המעבדה מבוססים על נושאי הליבה.

 

בבחינה יהיו 12 שאלות ולא 15 שאלות כפי שהיה עד היום. ציון הביצוע יבוטל. מבנה הבחינה לא השתנה.
החל משנת הלימודים תשע"ט חובה לסרטט את הגרף בבחינת הבגרות במעבדה (סמל שאלון 43008) על דפי מחברת הבחינה (ולא בנספח).
כדי שהגרף ייראה היטב בעת סריקת המחברת יש לסרטטו בעט עם דיו כחולה או שחורה

 

 

 התכנים של נושאי הליבה הנדרשים בבחינת המעבדה. הניסוי בבחינה, וכן שאלות נוספות בבחינת המעבדה יכולים להתבסס על סעיפים אלה.  (לנוחיותכם התכנית ללא סימונים)

 

שימו לב:

כאשר מתכננים את רצף ההוראה חשוב לקחת בחשבון מתי מתוכננת הבחינה במעבדה. רצף ההוראה ייגזר ממועד ההיבחנות (בכיתה י"א או בכיתה י"ב).

כמו בעבר, נמשיך לפרסם את נושא הניסוי, כחודש לפני מועד הבחינה.

 

חשוב! מורים שמחליטים להגיש תלמידים לבחינת המעבדה בכיתה י"א בנוסף למחזור התלמידים בכיתה י"ב, צריכים לבדוק אם בית הספר ערוך לכך מבחינת מספר חדרי המעבדה, מבחינת הערכות לבורנטים ומורים משגיחים לבחינה.


 


 

 

 

 מצ"ב מצגת "לקחים מבחינת מעבדה תשס"ט" שלוותה את אורה הירש ושרה ורטהימר בהשתלמויות שהתקיימו  ברחבי הארץ. מורים יכולים להציג לתלמידים חלק מהמצגת. תודה לאורה ושרה.

מיומנויות חקר, מסקנות ולקחים מבחינות בגרות 5 יח"ל - אורה הירש ושרה ורטהימיר. 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/10/2018