education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
האולימפיאדה התשע עשרה לביולוגיה
 

נושא התחרות: ביולוגיה - הלכה למעשה

זוכי האולימפיאדה לביולוגיה 2016

סיכום האולימפיאדה ה - 19

 • מצגת לסיכום האולימפיאדה ה- 19 לביולוגיה, אשר התקיימה ב 23.3.2016 באוניברסיטת בר אילן.
  הזוכים הם -
  מקום ראשון: דורין פישל- עתיד תיכון למדעים - לוד
  מקום שני: נועה ברנע - הכפר הירוק
  מקום שלישי: מתן יצחקי - אורט קרית ביאליק
 • חדשות בר אילן - דורין פישל אלופת האולימפיאדה ה-19 לביולוגיה שנערכה בבר-אילן
 • הודעת הדובר - דורין פישל מלוד אלופת האולימפיאדה ה-19 לביולוגיה של אוניברסיטת בר-אילן

  *******************

התחרות בשנת תשע"ו מיועדת לתלמידי כיתות יב' המתמחים בביולוגיה בהיקף 5 יח"ל

מורים, עודדו את תלמידיכם להשתתף בתחרות!
ההשתתפות בתחרות היא אתגר לתלמידים הנוטלים בה חלק
ועשויה לעודד תלמידים נוספים
בבית הספר להרחיב את ידיעותיהם בביולוגיה.התחרות תיערך בחסות אוניברסיטת בר אילן.
התלמיד שיזכה במקום הראשון יקבל מהאוניברסיטה מלגת לימודים לשנה אחת באחת מהפקולטות שיבחר ללמוד בה בעתיד, זאת בנוסף לציון 100 בחלק המעשי של לימוד הביולוגיה (2 יח"ל)

התחרות מבוססת על עבודות חקר אותן מבצעים התלמידים בכיתות י"ב הלומדים ביולוגיה 5 יח"ל.
שימו לב!
בתחרות יוכלו להשתתף גם תלמידים שלא יסיימו את כתיבת העבודה הסופית עד למועד התחרות.
בחירת התכנים לתחרות והפעלתם של כל השלבים תהיה באחריות וועדה מלווה.
נושא הבחינה בכתב בשלב א' של התחרות הוא מבוא לביולוגיה של האדם (בהדגשת ההומיאוסטזיס) ותהליכים בתא.
הכרזה, בשלב ב' של התחרות, מבוססת על העבודות שהתלמידים ביצעו.

 

חוזר האולימפיאדה ה- 19 תשע"ו

 

זכרו! האולימפיאדה מהווה מנוף לקידום הביולוגיה ברמת בית הספר וברמה הארצית.
אנו מאחלים למורים המעודדים את תלמידיהם להשתתף, ולתלמידים המועמדים לתחרות - הנאה והצלחה.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/10/2018