education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
האולימפיאדה ה 21
  חוזר האולימפיאדה ה 21

 חוזר האולימפיאדה - תחרות החקר

 חוזר האולימפיאדה- סילבוס  

 חוזר האולימפיאדהשאלות לדוגמא - חלק א'

 חוזר האולימפיאדה ה 21 - תחרות הצילומים


באולימפיאדה  שתי תחרויות:
1. תחרות חקר המיועדת לתלמידי כיתות י"ב המתמחים בביולוגיה
תחרות החקר כוללת השנה ארבעה שלבים:

שלב א'- יום שלישי יא חשון תשע"ח 31.10.17                    שלב חדש!בחינה ארצית בבתי הספר בנושאי הליבה. מבוססת על סילבוס-האולימפיאדה. שאלון רב ברירתי.

שלב ב'- יום שלישי  ג כסלו תשע"ח  21.11.17 

בחינה ארצית במחוזות למצטיינים של שלב א: קטע מחקרי הכולל שאלות

שלב ג'- בימים ראשון עד חמישי, ה-ט בשבט תשע"ח, 21-

5/1/2018             

בחינה בעל פה על עבודת החקר של התלמיד. הזימון לבחינה יהיה אישי למצטייני שלב ב.

שלב ד' – באוניברסיטת בר אילן ביום שלישי, ה אדר תשע"ח,  20/2/18
שלב הגמר. שבעת התלמידים עם הציונים הגבוהים ביותר יציגו את עבודת החקר מול קהל וחבר שופטים 

 שימו לב! בשלב הגמר יוכלו להשתתף רק תלמידים שיסיימו את העבודה המעשית בביוחקר או  בביוחקר ברשת, גם אם טרם סיימו את כתיבתה .

2. תחרות צילומי טבע "ביולוגיה מבעד לעדשה" – מיועדת לכלל תלמידי ביולוגיה בחט"ע
בחסות בית הספר לצילום "גליץ"


האולימפיאדה מהווה מנוף לקידום הביולוגיה ברמת בית הספר וברמה הארצית.

 אנו מאחלים לכל התלמידים הניגשים לתחרות ולמוריהם הנאה והצלחה.


בברכה,
ד"ר אירית שדה , מפמ"ר ביולוגיה
אילנה אדר, רכזת האולימפיאדה
אסנת יוטקו צרפתי, רכזת תחרות הצילומים


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/07/2019