education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית ואסטרטגיות חשיבה
"ידע אינו מלמד את האדם להיות חכם"- הרקליטוס
 

 

אנו חיים בעידן של מידע רב ומגוון המשתנה ומתחדש בתדירות גבוהה בין השאר בתחומי התרבות, הכלכלה המדע והטכנולוגיה.
מה מאפיין עידן זה? קצב השינויים!
  • קצב יצירת מידע וקצב נגישות למידע
  • קצב מיזוג מידע
  • קצב ההקשבה של התלמידים
  • קצב יצירת תחומי עיסוק חדשים
  • קצב המעברים מתחום מקצועי אחד לאחר ועוד..
  • כל תחום עיסוק עתידי מצריך ויצריך יכולות חשיבה עצמאיות.
  • בכל תלמיד קיים פוטנציאל לפיתוח החשיבה.
  • ההצלחה בבי"ס בעבודה ובחיים תלויה ברכישה ובביצוע של תפקודים קוגניטיביים, כגון: זכירה, השוואה, מיון, הסקת מסקנות, הכללה, הערכה, ביצוע ניסויים וניתוח.

מטרת העל בהוראת הביולוגיה כפי שנכתבה בתכנית הלימודים, היא פיתוח אוריינות מדעית. לשם כך התכנית משלב בצד העיסוק בתכנים לימודיים, במגוון רחב של מיומנויות חשיבה ולמידה

           משימות
הכרת המושג הומיאוסטזיס 

צועדים ושותים - نمشي ونشرب

חשיבותה של ארוחת הבוקר - أهمية وجبة الفطور

ויסות רמת הסידן בדם -  تنظيم مستوى الكالسيوم في الدم

ויסות גלוקוז בדם ומאזן מים בגוף.

עלו לאתר אלנט שתי משימות נוספות בשפה הערבית: ריכוז גלוקוז בדם ורוכבים ושותים.

הזנה ומערכת העיכול

חשיבותה של ארוחת הבוקר - أهمية وجبة الفطور

הרכיבה המתוקה על האופניים -  حلاوة ركوب الدراجة الهوائية

תזונה צמחונית - التغذية النباتية

קליטת ברזל ממזונות امتصاص الحديد من الطعام

פעילות אוריינית חדשה בנושא פרוביוטיקה ומחוון לפעילות

 

 

מערכת נשימה

הריאות של רועי - رئتا رامي

משימה מקוונת- הריאות של לירון.

נשימה תאית

הריאות של רועי - رئتا رامي

נזקי עישון -  اضرار التدخين

מחלת הסוכרת והרגלי חיים مرض السكري وعادات الحياة

הסתגלותם של מטפסי הרים تكيُّف متسلقي الجبال

מערכת הובלה

אספירין - תרופה מפתיעה - الأسبرين دواء مدهش

קליטת ברזל ממזונות - الأسبرين دواء مدهش 

סיגריות קלות -  السجائر الخفيفة

היד על הדופק -  جريان الدم في الجسم

ויסות רמות הסידן בדם -   تنظيم مستوى الكالسيوم في الدم

פעילות אוריינית מומלצת בעברית ובערבית בנושא לב מלאכותי 

מערכת הגנה

חלב לתינוק حليب للأطفال

חכמים בשמש - حكماء في الشمس

קדחת אביבית الحمى الربيعية

חיסון-עבר, הווה ועתיד, التطعيم في الماضي والحاضر والمستقبل

מי תורם למי من يتبرع لمن

עובר גוף זר -  الجنين: جسم غريب

חיסון מקוון בעברית   חיסון מקוון בערבית

התערבות האדם בטבע /הנדסה גנטית/הגנה 

צמחים "משונים" - קובץ PDF

רעש מקוון בעברית    רעש מקוון בערבית

מערכת הפרשה

צועדים ושותים  - نمشي ونشرب

החופרים צמאים למים الحافرون ظمآى للماء

הורמונים

הסתגלותם של מטפסי הרים تكيُّف متسلقي الجبال

פעילות אוריינית מומלצת בנושא השמנה ומחוון לפעילות

מערכת עצבים

השעון הביולוגי

אקולוגיה

אקולוגיה/הזנה - פירמידת המזון

אקולוגיה (התאמת יצורים לבית גידולם) - כל מיני כרובים

אקולוגיה/גורמים אביוטיים וביוטיים - מפנה צפוני מפנה דרומי, החיים בבריכת הדגים

אקולוגיה/הדברה ביולוגית - תנשמות נגד מכרסמים

אקולוגיה/יחסי גומלין - קומפוסט – מהמטבח לאדמהשונית האלמוגים וכלובי הדגים

ביולוגיה מולקולרית - תאים משובטים

האבקה/יחסי גומלין - מרבים את צמחי המרפא

השפעת חומציות על גידול חיידקים - מלפפונים כבושים

התערבות האדם בטבע/רבייה - הפריית מבחנה

התערבות האדם בטבע (בדגש אקולוגי) - להשיב את המים

אללופתיה/יחסי גומלין - צמחים נגד פטריות קובץ pdf

 
 

מיקרואורגניזמים ותורשה

מיקרואורגניזמים/מחלות/התערבות האדם בטבע - מלריה ויתושים מהונדסים  קובץ pdf

תורשה  וסביבה - גובהם של האחים קובץ pdf

התערבות האדם בטבע/רבייה - הפריית מבחנה קובץ pdfביולוגיה מולקולרית - תאים משובטים קובץ pdf

השפעת חומציות על גידול חיידקים - מלפפונים כבושים קובץ pdf

פעילות אוריינית חדשה בנושא פרוביוטיקה ומחוון לפעילות

 

 

 

מבחנים לכיתות י'- מתאים גם למבוא לביולוגיה

מבחן בעברית + מחוון תשע"ד, מבחן בערבית

מבחן בעברית + מחוון תשע"ג,מבחן בערבית

מבחן בעברית + מחוון תשע"ב, מבחן בערבית

מבחן פנימי בעברית + מחוון תשע"ב, מבחן פנימי בערבית

מבחן לדוגמה לשנה"ל תשע"ב לפי המבנה החדש: בשפה העברית ובשפה הערבית.

מבחן + מחוון תשע"א מבחן בערבית

מבחן תש"ע בעברית + מחוון תש"ע ומבחן תש"ע בערבית

מבחן + מחוון לבחינת בגרות תשס"ט. מבחן בערבית תשס"ט.

מבחן + ומחוון תשס"ח בשפה העברית מבחן בערבית

מבחן + מחוון תשס"ז  מבחן בערבית

מבחן  + מחוון  תשס"ו מבחן בערבית

מבחן + מחוון תשס"ה  מבחן בערבית

 

לפעילות

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/09/2016