education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
דובון הקורים –זחלים
 
אורלי גרוסמן תיכון כצנלסון כפר סבא. מקום הצילום: בשדה בור בכפר סבא בין צמחי החלמית (חובזה).
 

דובון הקורים  Ocnogyan loewi נקרא גם "דובון האביב" , משתייך למחלקת החרקים. נפוץ בסוריה, ישראל ומצרים. בעל  גלגול מלא. מתחת ליריעות הקורים חיים וגדלים זחלים שחרחרים, הניזונים מהעלים הצעירים של צמחי בר שונים.  יריעת המשי מגינה עליהם מפני הטל בלילה ומפני אויבים ביום. לאחר שכילו את העשב אשר מתחת ליריעה, הם נודדים לחלקה ירוקה אחרת ותוך כדי נדידתם טווים יחדיו יריעות חדשות. מהתופעה ניתן ללמוד שבעבודת צוות סיכוי ההישרדות גבוה.

 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/02/2012