education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
פינת המפמ"ר
 

ברוכים הבאים לגולשים באתר הפיקוח על הוראת הביולוגיה, עובדי הוראה, תלמידים ומתעניינים.

 

האתר הוא מקור מידע בכל הקשור להוראת הביולוגיה בבתי הספר על יסודיים בישראל (י'-יב'). מידע על תכנית הלימודים החדשה, על ארגון ההוראה, על בחינות הבגרות ועבודת גמר ועל פעילויות מיוחדות במקצוע. באתר מוצגים בצורה תמציתית הנושאים המגוונים הנלמדים בביולוגיה, נושאים הנוגעים בחיי היום יום של כל אדם ועם זאת מעודכנים בפריצות הדרך המדעיות המתרחשות כל העת.

 

במערכת החינוך מרבים להשתמש במושגים כגון: מורה ותלמיד לומד, תפקיד המורה כמנחה, התפתחות מקצועית של המורה, למידה בדרך החקר, הוראה ולמידה שיתופית, הערכה מגוונת, ניתוח אירועים רלוונטיים לתלמיד, גיוון ההוראה, פיתוח אחריות הלומד, שיח עמיתים, התנסות בשיטות הוראה חדשות.

 

כל המעיין בתכנית הלימודים בביולוגיה על כל חלקיה, מבחין שאצלנו, אלו לא רק מושגים, אלו הם עמודי התווך של הוראת הביולוגיה. קראו על מעבדת חקר, עבודה אקולוגית, נושאים מחקריים (הוראה באמצעות מאמרים), היבטים ערכיים המבוססים על ידע בביולוגיה, קריאת מאמרים מדעיים בתכנית הלימודים המתפרסמת באתר זה.

 

ביולוגיה הוא אחד ממקצועות המדעיים שחובה על כל התלמידים בכיתה י' ללמוד ומקצוע בחירה למתמחים בכיתות י"א-י"ב. .

 

ברכות לרותי מנדלוביץ, מפמ"ר ביולוגיה שסיימה את תפקידה לאחר 13 שנים, בסיום שנת הלימודים תשע"ו , בדרכה החדשה.


תהנו מהחומרים והמידע שבאתר ומוזמנים לפנות לצוות בכל שאלה, בקשה, הצעה.


בברכה

אירית

 

ד"ר אירית שדה

מפמ"ר ביולוגיה (מפקחת מרכזת על הוראת הביולוגיה)

מפמר ביולוגיה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/12/2016