education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
חוזר מפמ"ר תש"ף
 


עם פתיחת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, ברצוני לברך שתהייה זו שנה טובה, מעניינת, ביולוגית, שופעת הוראה ולמידה משמעותיות.
במהלך שנתיים בתפקיד, הכרתי מורים מסורים, מוכשרים ומשתפים. מקווה שנרחיב את שיתופי הפעולה של המורים וצוות ההדרכה והפיקוח על הוראת הביולוגיה, בהנחלה של אהבת הביולוגיה בקרב התלמידים והמעגלים הסובבים אותם ואותנו.
השנה נמשיך עם תכנית הלימודים שנקבעה במהלך ה"רפורמה", תוך שילוב חידושים מחזית המדע וגיבוש מסגרת להצעיד את תכנית הלימודים והתלמידים קדימה.
מאחלת לכולנו המשך עשייה מבורכת ומשמעותית
בשם צוות הדרכה ובשמי
אירית
ד"ר אירית שדה
מפמ"ר ביולוגיה


בחוזר התייחסות לתכנית הלימודים העיונית והמעשית (מעבדה, ביוחקר, ביוחקר ברשת), לבחינות הבגרות, למשימות האוריינות, פיתוח מקצועי , אולימפיאדות ועוד, הרלוונטיים לשנת הלימודים תש"ף.  קישורים חמים מובילים לדפים הרלוונטיים באתר המפמ"ר בהם תמצאו פירוט ודוגמאות

  חוזר מפמ"ר תש"ף

 חוזר מפמ"ר תש"ף

 

חוזר מפמ"ר

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/08/2019