education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית לימודים בביולוגיה במגמה לחקלאות
 

תכנית הלימודים בביולוגיה כמקצוע מוביל במגמה לחקלאות

תכנית הלימודים בביולוגיה כמקצוע מוביל לתלמידים הלומדים במגמות חקלאיות, ילמד בהיקף של כ- 270 שעות.

 

בתכנית נכללים שלושה נושאי ליבה (חובה ) , כפי שמופיעים בתכנית המתואמת ללמידה משמעותית, המהווים את תשתית הידע להבנת הנושאים האחרים.
כל אחד מנושאי הליבה מייצג רמת ארגון שונה:

1. גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס – מייצג את רמת האורגניזם השלם

2. התא, מבנה ופעילות – מייצג את הרמה התאית של האורגניזמים

3. אקולוגיה – מייצג את רמת הארגון של המערכת האקולוגית

בנוסף על התלמיד ללמוד את נושא הבחירה התפתחות, רבייה והגנה  בצמחים, מתוך המבוא לביולוגיה.

בכל מרכיבי התכנית מיושמים עקרונות כללים של פיתוח אסטרטגיות חשיבה ולמידה וכן אלה הייחודים לתחומי התוכן בביולוגיה.
חשוב לשלב בתכנית ניסויים במעבדה, קריאת מאמרים פופולריים. כל אלה מאפשרים להעמיק את הבנת התכנים תוך הבניית יידע על ידי התלמידים.

להלן הצעה לשני מסלולים אפשריים לתלמיד שלומד במגמת חקלאות:

א. לסיים את התכנית בביולוגיה של כ- 270 שעות ולקבל ציון בהערכה פנימית.

ב. להמשיך ל- 5 יח"ל ביולוגיה. במקרה זה עליו להשלים את כל דרישות הלימודים ואת כל המבחנים (חיצוניים ובית ספרים) שנקבעו ל- 5 יח"ל.

תכנית ביולוגיה במגמת חקלאות

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/12/2016