education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית להשכלה כללית
 

יחידת לימוד זו עוסקת בהיבטים שונים של הביוטכנולוגיה. התפיסה החינוכית המדעית- סביבתית המיושמת בה גורסת שילוב בין יעדים קוגניטיביים של הקניית ידע רב- תחומי, לבין יעדים התנהגותיים-חברתיים של פיתוח מודעות, לקיחת אחריות ושיפוט ערכי.

 

התכנית מיועדת לתלמידים בחטיבה העליונה, המתמחים או שאינם מתמחים במדעים.

 

ביוטכנולוגיה, סביבה ומה שביניהן - בינתחומי

הספר ביוטכנולוגיה בעברית

הספר ביוטכנולוגיה בערבית


מדריך למורה:

 

 אגף המדעים פרסם מספר תוכניות להשכלה כללית ביניהן ,מניעים את הגלגל מחדש- דלקים חלופיים, מוט"ב, בריאותי כסביבתי ועוד

 

 צמח מה הוא יודע?" – MOOC של אוניברסיטת ת"א .

 וירוסים, איך מנצחים אותם?  MOOC של אוניברסיטת ת"א

מצ"ב מכתב לאישור הקורסים . (01.09.2019)

 

תכנית להשכלה כללית

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/09/2019