education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
המלצות לתכנון חדרים וציוד מעבדה לביולוגיה
 
 

  ציוד נדרש למעבדות ביולוגיה 11.1.2017 
מסמך המלצות תכנון חדרי מעבדה אינו כולל:

 • תכנון מפורט של ריהוט נדרש
 • התייחסות לתכנון החשמל בחדר וגם לא לתכנון האינסטלציה

בבתי ספר שש שנתיים גדולים או חטיבות עליונות שבהן מספר גדול שלבכל שכבה מומלץ שתהיינה מעבדות ייעודיות לכל מקצוע מדעי. באופן זה ניתן לרהט ולאבזר כל מעבדה בהתאם לדרישות הייחודיות למקצוע.


תכנון מעבדות ייעודיות יכול להתבצע על בסיס הערכה של מספר שעות מדעים בכל הכיתות ובכל שכבות הגיל (ובהתחשב בתקני הבטיחות הקובעים את מספר התלמידים בכל קבוצת מעבדה).


כמובן שההמלצה לתכנון מעבדות ייעודיות אינה מוצדקת בבתי ספר עם מספר קטן יחסית של כיתות הלומדות מדעים. במקרים אלה התכנון הפנימי של חדרי המעבדות יתחשב בצרכים של כל שכבות הגיל וכל המקצועות הנלמדים. 

יש להמליץ שבחדרי המעבדה לא ילמדו מורים שאינם מורי מקצועות מדעיים (בעיקר מסיבות של בטיחות). 
 
מומלץ שחדרי המעבדות יתוכננו בתוך מרכז מדעים ובו ישולבו:

 • אודיטוריום (חדר הדגמה)
 • חדרי הכנה ללבורנטים 
 • חדר צוות למורים
 • חדר פרויקטים לתלמידים 
 • חדרי מחשבים
 • חדרי מעבדה לפי מקצועות הלימוד


פירוט תכנון של חדרים במרכז מדעים

 • אודיטוריום (חדר הדגמה)
  כולל 40 מקומות ישיבה (כסאות שלהם מסעד יד), שולחן מרכזי  למורה + כיור וברז, חיבור חשמל, לוח מחיק, מחשב מורה + חיבור לאינטרנט וכן  ציוד אורקולי הכולל: מטול שקפים מאיכות טובה (כולל אפשרות להקרנת תמונה מספר), מכשיר טלוויזיה, מכשיר וידאו ו- DVD, ברקו (חד קרן) קבוע ותלוי (כך שאינו מסתיר לתלמידים) ומסך בגודל מתאים (להסתכלות מרחוק).

 • חדר הכנה ללבורנטים:
  כיור, ארונות לאכסון כימיקלים (על פי תקן בטיחות), ארונות לאכסון כלים (כוללים מגירות נשלפות), ארון לאכסון מודלים ומפות, ארון לציוד בטיחות + ציוד תקני (לפי הנחיות מכבי אש), משטחי עבודה, מקרר הכולל מקפיא, אינקובטור לטמפ' 150 - 600, תנור יבוש עד 200 מעלות (יכול להיות משותף עם חדר הכנה למעבדה לכימיה), (אם טווח הטמפ' של האינקובטור גדול יותר, אפשר להשתמש בו גם כתנור ייבוש). מנדף (באחד מחדרי ההכנה ללבורנטים), מאזנים אנליטיים, אוטוקלב, קולונה של מחליף יונים, פלטה חשמלית, מדיח כלים מעבדתי עם חיבור למים מזוקקים עם קולונה
  נפרדת, מחשב + סורק + חיבור לרשת האינטרנט + מדפסת, מצלמה דיגטלית.

 • חדר צוות למורים
  1- 2 מחשבים (לפי גודל הצוות) + סורק (יכול להיות בחדר צוות או בחדר הכנה ללבורנט) + חיבור לרשת האינטרנט + מדפסת ספריה: לאכסון מבחר עבודות של תלמידים, קלסרים, עלונים של עיתונות מקצועית, חוברות לעיון המורה ולהדרכת התלמידים, ספרים, קלטות וידאו, תקליטורי DVD, ותקליטורי מחשבים. פינת שתייה.

 • חדר פרויקטים לתלמידים:
  מחשבים (לפחות 3) + חיבור לרשת האינטרנט + מדפסת, משטחים לעבודה. חדרי מחשבים בשיעורים לכיתה שבה מעל 20 תלמידים:
  20 מחשבים לתלמידים, מחשב מורה + ברקו (חד קרן) קבוע ותלוי חיבור לרשת פנימית בחדר כך שיתאפשר שימוש ב classnet או כל תכנה אחרת המאפשרת יכולת השפעה של המורה על עבודת התלמידים.

 • חדרי מעבדה לפי מקצועות הלימוד:

חדר מעבדה לביולוגיה:

 • הסידור הפנימי של הריהוט בחדרי המעבדה יתחשב ב"מידת הגמישות" הנדרשת מחדר זה:
  שולחנות עבודה ניידים (שאינם קשורים לחיבורי מים או חשמל כמובן) בערך 25 עמדות עבודה. מומלץ תכנון ריהוט בו ישולבו ארונות אחסון (כולל מיקרוסקופים), ארונות תצוגה (אפשר תלויים שדלתותיהם מזכוכית) ועמדות מחשב.

 • היחס בין השולחנות הקבועים לניידים תלוי בייעוד חדר המעבדה, במעבדות רב תכליתיות רצוי שתהיה גמישות רבה בארגון הפנימי. בחדר זה יש לתכנן 4 – 5 כיורים. בהיקף החדר נדרשות 12 נקודות חשמל, מלבד הנקודות המיועדות למחשבים.


 •  הציוד שיפורט להלן מהווה רשימה חלקית אך כזו שיש לקחת אותה בחשבון בעת תכנון החדרים והריהוט:

  ציוד אור קולי: מטול שקפים מאיכות טובה, מכשיר טלוויזיה, וידאו, ברקו (חד קרן) קבוע ותלוי (כך שאינו מסתיר לתלמידים) ומסך בגודל מתאים.
  ציוד אופטי כגון: וידאוסקופ או כל אמצעי המאפשר להקרין לתלמידים בצג טלוויזיה או בצג מחשב, תמונות ממיקרוסקופ רגיל או סטריאוסקופי. לפחות 10 מיקרוסקופים רגילים ו - 10 מיקרוסקופים סטריאוסקופיים וכן ציוד כמו מצלמות דיגיטליות ציוד גדול נוסף: מאזניים דיגיטליים גם לשימוש התלמידים, צנטריפוגה, ספקטרופוטומטר, pH מטר וציוד נוסף שיפורט לחוד. 

  מחשב מורה בכל חדר מעבדה (או מחשבים ניידים) וחיבור לרשת האינטרנט של עמדות התלמידים והמורה (לפחות 10 עמדות תלמידים). כמו כן חיבור לרשת פנימית בחדר כך שיתאפשר שימוש ב classnet או כל תכנה אחרת המאפשרת יכולת השפעה של המורה על עבודת התלמידים.
  רצוי שבכל מקרה יהיו במעבדות הביולוגיה 2 - 3 מחשבים ניידים שניתן לניידם עם חיישנים ואוגרי נתונים לעבודה בשדה.
   

רשימת ציוד ייחודי למעבדה בביולוגיה

ברשימה נכלל ציוד נדרש למעבדות ביולוגיה  אך היא אינה כוללת את כל ההצטיידות הנדרשת במעבדה זו.
רוב הפריטים ברשימה הם נוספים על מה שפורסם בחוברת תכנון למרכז מדעים בית ספרי שיצאה לאור בשנת 1990 על ידי המכון לפיתוח מבני חינוך ורווחה.
ברשימה אין המלצה לגבי כמות הפריטים המתאימה למספר תלמידים או לחדר.
בעתיד יפורסם מסמך רשמי של משרד החינוך הכולל המלצות לגבי תכנון והצטיידות מעבדות לפי מקצועות מדעיים. .

רשימת להצטיידות במעבדה מולקולרית לביולוגיה בחטיבה העליונה

 ציוד המאפשר לשלב מעבדות העוסקות בביולוגיה מולקולרית, מעודכן 14.4.19 

   ציוד המאפשר לשלב מעבדות העוסקות בביולוגיה מולקולרית - מעודכן 14.4.2019

(הרשימה בקובץ .הפעלה והתנסות בכלים ובשיטות העבודה המולקולרית במעבדה בבית הספר, כחלק מההוראה השוטפת בביולוגיה.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/08/2019