education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
ביוחקר
עבודה מעשית המהווה 30% בהערכה בית ספרית בתוכנית הלמידה המשמעותית. עיקרה הוא עבודת חקר בנושא ביולוגי, (עבודה כתובה) וכן סיור לימודי בשדה. בעבודה זו ניתן דגש רב יותר על תהליך הלמידה
 

סמל שאלון - 043283

 הנחיות ביוחקר תשע"ז בהערכה פנימית ; הנחיות בערבית

 הסיור האקולוגי - מכתב הבהרות אודות חשיבות הסיור 12/2018

 קובץ אקסל מתאים (היקף היחידה 30%); קובץ אקסל בערבית

 


 טופס רעיונות לנושאים ושאלות מחקר

אם ברצונך להציע שאלת מחקר נוספת אנא מלא/י את טופס הצעת נושא לביוחקר

 

 טופס רעיונות לסיורים, אשר הומלצו על ידי המורים, על פי אזורים שונים בארץ


אם יש סיור נוסף שברצונכם להמליץ עליו, אנא מלאו את טופס המלצה על סיורים 

 

 טופס דיווח נושאים בביוחקר תשע"ט

שימו לב! השנה, תשע"ט, המורה יכול לבחור באילו הנחיות ביוחקר להשתמש – הנחיות תשע"ז, שם טבלת ההערכה "סגורה" או הנחיות תשע"ח, שם יש למורה מרחב תמרון בהערכה בין החלקים השונים, בהתאם למפורט בטבלה, ובתנאי שהחליט על החלוקה מראש ומסר מידע זה לתלמידים ולמנחה לביולוגיה של ביה"ס.

 

 

 הנחיות ביוחקר תשע"ח - מעודכן 21.1.2018
 הסיור האקולוגי - מכתב הבהרות אודות חשיבות הסיור 12/2018

 קובץ אקסל מתאים תשע"ח - מעודכן 6.1.2018

 הנחיות ביוחקר תשע"ח - ערבית - מעודכן 21.1.2018

 

 

 טבלה מרכזת להוראות בטיחות בעבודה במעבדה 24.4.2018

  עודכנה רשימת החומרים לעבודה במעבדות תלמידים בבית הספר. ברשימה חומרים אסוריםחומרים לא מסוכנים וחומרים תחת אזהרות (מעודכן 1.3.2017)

  הנחיות לשמירה על בטיחות בעבודה במעבדה לביולוגיה - מעודכן ל 27.10.2017.
מסמך הנחיות זה לא נועד להחליף את חוזר מנכ"ל , אלא להוסיף, להבהיר ולחדד נושאים שנוגעים באופן ייחודי למקצוע ביולוגיה כגון הבהרות הקשורות לביצוע ניסויים במסגרת הביוחקר.

 הנחיות לגידול חיידקים על מצע מזון שלא עבר סטריליזציה באוטוקלב או בסיר לחץ 3.2018

 הבהרות הפיקוח לניסויים עם בעלי חיים 24.6.2018


 

חקר

מטרות יחידת הביוחקר:

 

עבודת החקר

  • התלמיד יתנסה בפעילות חקר על כל שלביה.
  • התלמיד יוכל להעמיק בנושא ביולוגי המעניין אותו.
  • התלמיד יישם בעבודתו מיומנויות שרכש בלימודיו: מיומנויות חקר, מיומנויות טכניות של עבודה במעבדה, חיפוש במאגרי מידע וכן מיומנויות דיווח וכתיבה.
  • התלמיד יהיה אחראי על ביצוע העבודה ועל הלמידה ויתפקד כלומד עצמאי.
  • התלמיד יתנסה בעבודת צוות ויכיר את יתרונותיה ואת קשייה. 
  • התלמיד יתעד ויסכם בכתב את עבודתו.

הסיור הלימודי

  • התלמיד יכיר בית גידול מקרוב. ניתן לבחור בית גידול סמוך לביה"ס.
  • התלמיד ייחשף לתופעות ביולוגיות ויתבונן באורגניזמים מקרוב.
  • התלמיד יכיר שיטות מדידה הנהוגות במחקר אקולוגי בשדה.
  • התלמיד יתעד ויסכם בכתב את עבודתו.

להלן מסמכים אשר התייחסו לתלמידי יב' עד שנה"ל תשע"ו 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/02/2019