education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
נוהל הגשת בקשה למלווה אישי לתלמיד למטרות טיפוליות (סייעות רפואיות) לתלמידים בחינוך הרגיל לשנת הלימודים תשע"ה
 
 

אל: מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות

 

 

נוהל הגשת בקשות למלווה אישי לתלמיד – תשע"ה

    

רקע וקריטריונים:

תלמידי החינוך הרגיל שהינם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים נדרשים לסיוע בביצוע טיפולים פולשניים בשגרה או בפעולות למניעת מצבים מסכני חיים מיידים לצורך מימוש חובתם ללמוד על פי חוק במסגרת החינוכית כתלמידים רגילים בני גילם.

הסיוע משמש כזרועם הארוכה של ההורים בביצוע הפעולות שההורים מבצעים בעת שהות התלמיד בביתו.

הסיוע אינו בא להחליף את הצורך בתמיכה ועידוד התלמיד לפיתוח עצמאות ושליטה בטיפולים הנדרשים לו בהתאם לגילו ולמצבו הרפואי.

קידום החינוך לעצמאות בטיפול הינו באחריות ההורים, צוות המרפאה המטפלת ובתמיכת הצוות החינוכי.

הסיוע מותנה בגיל ובשליטת התלמיד בטיפולים הנדרשים.

 

 

הסיוע יינתן על פי הקריטריונים הבאים:

 1. קריטריונים להקצאת מלווה אישי לתלמיד הנדרש לטיפול פולשני אקטיבי בשגרה
  תלמיד הנדרש לאחת מהפעולות המפורטות להלן על פי מסמך הרופא ואינו יכול לבצען עצמאית, תישקל זכאותו תוך התייחסות לגילו ולדרישה לעצמאותו בטיפול.
  • מתן חמצן
  • שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום
  • צנתור שלפוחית השתן
  • הזנה דרך זונדה/גסטרוסטום
  • ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין לילדים סוכרתיים
    
 1. קריטריונים להקצאת מלווה אישי לתלמיד הנדרש להשגחה למניעת מצב מסכן חיים בהתאם להמלצות ועדת מומחים.
  תלמיד הנדרש להשגחה בשל מצב מסכן חיים קשה במיוחד זכאותו תיבדק על פי מסמך של רופא מומחה בתחום בלבד (מומחה לאלרגיה ילדים, נוירולוג ילדים וכד').
  • אלרגיה מסכנת חיים עם תיעוד ברור של חומרת התגובה לחלב, בוטנים, סומסום או אגוזים בלבד מלווה באסטמה אלרגית פעילה המצריכה טיפול מניעתי קבוע ותיעוד ברור של תגובה אנפילקטית מסכנת חיים בהתאם לרמת הסיכון של חשיפה.
  • אפילפסיה לא מאוזנת, כלומר בחומרה של יותר מ 2 התקפים בחודש מסוג אפילפסיה מיוקלונית או אפילפסיה כללית עם התקפים קשים (גראנד מאל) שמביאים לנפילה.
  • הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדמם לא מבוקר(המופיליה, מקרים המטולוגיים חמורים וחריגים).
  • מצב לאחר השתלת קוצב לב.

הערה:

למען הסר ספק  קושי או מוגבלות הדורשים עזרה בפעולות שגרה יום יומיות  ADL  (activity of daily living) כגון: הלבשה, ניידות, שימוש בשירותים לרבות החלפת חיתולים, השגחה כללית מהיפגעות או סיוע ותיווך לימודי אינו מזכה בסיוע מטעם ועדה זו.

 

 

מהלך ארגוני

 

הגשת הבקשות תעשה רק על ידי המורשה להגשת הבקשות מטעם מנהל אגף החינוך ברשות המקומית בה לומד התלמיד באמצעות הטופס המקוון.

ככל שתתקבל הקצאה, הרשות המקומית היא הגורם שיעסיק את המלווה האישי (הסייעת).

הועדה לא תקבל ולא תדון בפניות ישירות של הורים או של מוסדות חינוך.

 

 

הדרכת המלווה האישי (הסייעת) תתבצע על ידי הגורם הרפואי המקצועי המטפל בתלמיד ותאשר את ההדרכה כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות (48/2009) "מתן אישור למלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות – תיקון" או נהלי משרד הבריאות  המתעדכנים מעת לעת.

על הרשות המקומית לוודא עם המלווה האישי (הסייעת) טרם ההעסקה, כי בידיה/ בידיו האישור הנדרש המעיד כי אכן קבל/ה הדרכה על ידי הגורם הרפואי המטפל בתלמיד על פי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות והסכמת ההורה להעסקה.

 

 

הליך הגשת הבקשה

הגשת הבקשה תתבצע רק באמצעות הטופס המקוון שיפתח רק במועדי ההגשה.

הבקשה באתר כוללת את פרטי התלמיד וכן:

 

 1. חוות דעת רפואית עדכנית [בה מוטבע תאריך של לא יותר מ- 6 חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה] מרופא מקצועי מטפל, המפרט את הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.
 2. חוות דעת תפקודית הכוללת התייחסות לעצמאות טיפולית ולאופן בו התלמיד ומשפחתו מתמודדים עם המצב הבריאותי המורכב או מסכן החיים, לצרכים ולציפיות שלהם, מסמך מטעם יועצת חינוכית, פסיכולוג או עובד סוציאלי.

 

הגדרות:

גיל התחלת קבלת הסיוע - מגיל גן (גיל 3 בהתאם להחלטת משרד החינוך) ובהתאם לעצמאות הטיפולית.

המסגרת החינוכית - החינוך הרגיל.

היקף הסיוע – על-פי החלטת הועדה ובהתאם למגבלות התקציב.

משך הסיוע - ימי לימוד רשמיים פורמליים של משרד החינוך בהם התלמיד נמצא בפועל במוסד החינוכי במהלך שנת הלימודים למעט חינוך בלתי פורמלי, חופשות וחגים.

תוקף האישור: עד סוף שנת הלימודים תשע"ה

 

 

מועדי הגשת הבקשות לשנת הלימודים תשע"ה:

1 ביוני 2014 ועד 30 ביוני 2014  - הרישום נסגר

1 באוגוסט 2014 ועד 10 באוגוסט 2014  - הרישום נסגר
1 בינואר ועד 15 בינואר 2015  - הרשמה סגורה

 

בשאר ימות השנה הגישה לטופס תהיה חסומה, לא יהיה ניתן להגיש בקשות ולא יתקיימו דיונים.

במקרים דחופים שלא במועדים הנ"ל ניתן ליצור קשר עם הוועדה באמצעות הדוא"ל לפי הכתובת : sayaot@education.gov.il

 

 

דיוני הועדה

הועדה תדון בכל בקשה לגופה, תשקול ותחליט על פי הקריטריונים שנקבעו. במידת הצורך תתייעץ הועדה עם הרופא המטפל החתום על האישור הרפואי או עם כותב חוות הדעת התפקודית.

בהמשך לדיוני הוועדה וההחלטות המתקבלות בדיונים במהלך השנה יתכנו שינויים בהקצאת שעות הזכאות ברמת המוסד החינוכי. יש מקרים בהם תקבע הוועדה על פי שיקולים מקצועיים כי מלווה אישי אחד ייתן סיוע למספר תלמידים באותו מוסד חינוכי.

 

 

החלטות הועדה

החלטות הועדה, המלצותיה והקף הסיוע שאושר ישלחו לרשות המקומית באמצעות הדואר האלקטרוני, לפי הכתובת שתוזן בטופס הבקשה בכתובת מייל לקבלת תשובה. ערעור על החלטות הועדה נתן לשלוח באמצעות הטופס המקוון במועדים בהם הוא פעיל או  בדוא"ל  לכתובת : sayaot@education.gov.il

 

 

 

העברת התשלום לרשות המקומית

העברת הכספים לרשות המקומית תתבצע באמצעות מערכת תשלומים מאוחדת  במשרד החינוך, ובהתאם לנתונים שימסרו מהוועדה.

ההקצבה תועבר לרשות בה לומד התלמיד ועל פי סמל מוסד.

התקצוב מחושב מדי חודש לפי הפרמטרים הבאים: תקצוב שכר מלווה אישי (סייעת) לשעה, מספר שעות יומיות המאושרות למוסד הלימודים ומספר ימי הלימוד בחודש התשלום (אין תשלום עבור חופשות וימי לימוד לא פורמליים של משרד החינוך).

השינוי בהקצאות השעות למוסד החינוכי לאור דיוני הוועדה על כלל התלמידים באותו מוסד יבוא לידי ביטוי בדו"ח תשלומי מת"מ שמופק מידי חודש על ידי מנהל כלכלה ותקציבים במשרד החינוך, ומתפרסם באתר מית"ר: http://hinuch.education.gov.il/mtrnet/

 

 

בקרת ביצוע

בקרה על  דיווח שעות הביצוע בפועל של עבודת המלווה האישי לתלמיד (סייעת), הכשרת המלווה  ובקרה כספית תתבצע באחריות משרד החינוך.

 

 

 

בברכה,

עירית ליבנה

המפקחת על תחום הבריאות

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/01/2015    

עדכוני rss