education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
עזרה ראשונה
 

עזרה ראשונה - מתן הטיפול הרפואי הראשוני במקרה של מחלה או פציעה. לרוב העזרה הראשונה ניתנת על ידי הדיוט עד שניתן לתת טיפול רפואי הולם. במקרים מסוימים, אין צורך בטיפול רפואי נוסף על זה המוענק במסגרת העזרה הראשונה. העזרה הראשונה כוללת לרוב מספר פעולות פשוטות העשויות אף להציל חיים המבוצעות עם ציוד מינימלי ודורשות הכשרה מועטה. (ויקיפדיה).
שירותי עזרה ראשונה לתלמיד:  החל מחודש אפריל 2013 ניתנים שירותי עזרה ראשונה לתלמידים באמצעות מד"א, חוזר עזרה ראשונה לתלמיד.

הצעות לפעילות בנושא:

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/10/2014    

עדכוני rss