education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
מידע כללי על השפעת
 

 מצגת למוסדות החינוך בדבר נגיף השפעת, מאת שירות בריאות הציבור

במצגת ניתן למצוא: מידע כללי על הנגיף, המצב בעולם ובישראל, כיצד נדבקים, מניעת הדבקה, טיפול, חולים בסיכון, תרופות וחיסונים, היערכות והנחיות ועוד.

 

 מצגת למוסדות החינוך בדבר נגיף השפעת, מאת משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הבריאות

במצגת ניתן למצוא: מידע כללי על המחלה ודרכי ההתמודדות עימה

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/12/2012    

עדכוני rss