education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
שבוע בריאות
מדיניות ורעיונות לפעילות
 

מטרת מערכת החינוך הנה להביא לשינוי התנהגותי בנושא הבריאות במסגרת הבית והמשפחה, שינוי שיוטמע באמצעות התלמידים.

לשם כך יש לעסוק בנושא בגן ובבית הספר כחלק משגרת יום הלימודים ולשלבו בתכנית הלימודים במקצועות השונים ובפעילויות העשרה תוך שיתוף ההורים בתהליך ועידוד מעורבותם בית ספר מקדם בריאות


על מנת ליצור למידה משמעותית, למידה בה התלמידים רוכשים ידע ומיומנויות שיסייעו לאימוץ רצוני של אורח חיים בריא. משרד החינוך פיתח כלים המסייעים לכתיבה ויישום תכנית לימודים בחינוך לבריאות.

שבוע בריאות הנו חלק מתכנית עבודה שנתית, פעילות שיא המהווה פתיחה / סיכום של נושאים נלמדים ואינו מהווה תחליף לתכנית עבודה שנתית

 

כח מקצועי -  ניתן לשלב בפעילות מומחים חיצוניים, נציגים מגופים שונים בקהילה: האגודה למלחמה בסרטן, קופות חולים, משרד הבריאות, הורים מבית הספר וכדומה

 

דוגמאות לפעילויות אותם ניתן לשלב בימי שיא:
דוגמאות ויוזמות.
נושאים וחומרי למידה- הצעות לפעילות
אתרים מומלצים
לרשות כל מחוז רפרנטית ומדריכה בתחום אשר יסייעו לכם ביישום התכנית:  צור קשר

חשוב!  שבוע בריאות מהווה חלק מתכנית עבודה שנתית המתקיימת בשגרת עבודה בית ספרית.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/03/2015    

עדכוני rss