education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
חוזרי מנכ"ל שקיימים באינטרנט
 

חוזר מנכ"ל- הזנה וחינוך לתזונה במוסדות החינוך אפריל 2016

 

חוזר מנכ"ל - אורחות חיים במוסדות החינוך מרץ 2013

 

חוזר מנכ"ל מיוחד לשנת "אורח חיים בריא ופעיל"

 

אישורים והצהרות

הנושא

תאריך הפרסום

הצהרה על מצב בריאותו של התלמיד

 

הצהרה על מצב בריאותו של ילד בגן

 

הצהרת הורים על מצב בריאותו של ילדם

תש"ס/1 (א')

קבלת תלמיד חולה למוסד החינוכי

תשס"ה/1 (א')

אישורים רפואיים על היעדרות מלימודים

תשס"ג 1 (א')

היעדרות תלמידים בשל מחלה

תשס"א/10 (א')

מתן טיפול תרופתי

תשס"ו/3

שירותי בריאות

הנושא

תאריך הפרסום

שירותי בריאות לתלמיד

תשס"ח/1

תשס"ז/ 10

תשס"ד/1 (א')

תשס"ג /4 (א')

תש"ס/1 (א')

תשנ"ט/1 (א')

שירותי עזרה ראשונה לתלמידים

 תשס"ח/1

איסור גביית כספים עבור העסקת גורמים פרטיים למתן שירותי בריאות לתלמיד.

תשס"ה/1(א')

מצבי בריאות ומחלות

הנושא

תאריך הפרסום

רגישות יתר למזון בקרב ילדים

תשס"ה/1 (א')

תלמידים חולים במחלות מעי דלקתיות
(קרוהן וקוליטיס קיבי)

תשס"ג/4 (א')

תלמידים חולים בסוכרת נעורים

תשס"ג/6 (א')
תשנ"ט/4 (א')

תשס"ח/8(א)

תשס"ט/1

תלמידים החולים בסוכרת נעורים

תשס"ג/ 4 (א')

 

מחלת הספחת (פזוריאזיס)

תשס"ד/5 (א')

הנחיות לתלמידים הסובלים
ממחלת האפלפסיה

תשס"ב/2 (א')

תלמידים החולים בסיסטיק פיברוזיס

תשס"ד/1 (א')

הנחיות לסיוע לתלמידים מושתלי איברים במוסדות חינוך

תשס"ט/3א

תלמידים המאובחנים כסובלים מאסטמה

תשסט/3א

הזנה וחינוך תזונתי

הנושא

תאריך הפרסום

הזנה והסעדה במוסדות חינוך

 

הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות חינוך

תשס"ה/1 (א')

 

תשס"ז/3א

הזנה וחינוך תזונתי בגן הילדים

תשס"א/5 (א')

תיעוד וצילום מודלים יחודיים להזנה

תשס"ו/1

בריאות השן

הנושא

תאריך הפרסום

טיפולי שיניים במרפאות שורש לתלמידים
שנפגעו בתאונות

תשס"ב/1

בריאות השן

תשס"ד/2 (ב')

נהלים והתנהגויות

הנושא

תאריך פרסום

התנהגות בעת חשיפה לחומרים מסוכנים

תשס"ה/1 (א')

בדיקות עיניים לתלמידי כיתות א'

תשס"ח/1

 

תשס"ה/1 (א')

סריקות תפקודי ראיה לתלמידים

תשס"ז/1

התאמת הריהוט בכיתות לתלמידים למניעת נזקים לבריאות הגב

תשס"ה/1 (א')

הסיכון בשאיפת גז צחוק

תשס"ה/1 (א')

יציאה לשירותים בזמן שיעור

תשס"ג/4 (א')

איסור העישון בגני ילדים

תשס"א/10 (א')

שבוע לימודים בן 41 שעות - ההבט הבריאותי

תש"ס/1 (א')

הנחיות לאחות בית הספר בדבר מתן טפול תרופתי דחוף בבית הספר

תשנ"ט/6 (א')

איסור השימוש במצביעי לייזר
(laser poiters) במוסדות חינוך

תשנ"ט/4 (א')

פינוי תלמיד ממוסד חינוכי מסיבות רפואיות

תשס"ג/4 (א')

ילקוט התלמיד

 

תשס"ד/5 (א')

תשס"ג/1 (א)

המנעות משימוש בחומרים המפזרים אבק מזיק

תשס"ד/5 (א')

מודעות לנזקי שמש וסרטן העור ושבוע המודעות

תשס"ד/1 (א')

השתתפות תלמידים בעלי מגבלות בריאותיות בטיולים או בפעילות חוץ בית ספרית

תשס"ג/7 (א')

הכינמת

תשס"ג/4 (א')

משקלו של ילקוט בית הספר - נהלים והמלצות

תשנ"ה/10 (א')

התנהגות בריאה בקיץ

תשס"ה 10 

האיסור להפעיל "הפסקה מתוקה"

תשס"ז/8א

התנהגות בריאה בקיץ והימנעות מהיחשפות לשמש

תשס"ז/8א

חינוך לבריאות

הנושא

תאריך הפרסום

הפעלת תוכניות לחינוך לבריאות

תשנ"ח/9 (א')

 

לימודי עזרה ראשונה בכיתה י'

תשס"ח/1

ממונים מחוזיים בחינוך לבריאות

תש"ס/8 (א')

תרומת אברים

תשס"ג/7 (א')

הנחיות הנוגעות לתכולת מכונות אוטומטיות לממכר מזון ושתייה במוסדות חינוך

תשסו/8 (א)

מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך

תשסו/8(א)

הימנעות מחשיפה לקרינה מרשת החשמל

תשסו/8(א)

החינוך לבריאות

תשסו/8(א)

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/10/2017    

עדכוני rss