education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
פיתוח מקצועי- מורים
 מידע על השתלמויות מורים במט"ח, בית יציב, מרכז מורים שלומי ובפסגות
 

‏השתלמות בחינוך וקידום בריאות למובילי בריאות במוסדות החינוך מורים במטח, בית יציב, במרכז להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה במדעים וטכנולוגיה בשלומי ובפסגות.

משרד החינוך ומשרד הבריאות הכריזו כי קידום בריאות במוסדות החינוך היא קדימות עליונה. עד שנת 2020 - שנה"ל תש"פ, כל מוסדות החינוך בארץ, גנים ובתי ספר,  יהיו מקדמי בריאות.


להיות מוסד חינוכי מקדם בריאות זה אפשרי בריא! אנו רואים בכם שגרירים ושותפים מסורים להשגת יעד זה.

 

"אורח חיים בריא פעיל ובטוח" הוגדר כיעד משרדי ארוך טווח. יצאנו יצאנו ב"קול קורא" להצטרף לתהליך קבלת הכרה כבתי ספר מקדמי בריאות כל זאת בכדי להעמיק את החינוך הערכי והמשמעותי לבריאות בכל רמות הגיל.

 

מהי הדרך ליעד  2020 - יעד לתש"פ?

 

יצירת קשר עם צוות קידום בריאות מחוזי
עידוד לסביבה חינוכית בריאה, נקייה ובטוחה
דגש על תזונה בריאה ומקיימת , פעילות גופנית, היגיינה ורווחה נפשית ולהיות בקיץ בריא ופעיל.

 

למידה ופיתוח מקצועי בתחום קידום בריאות
תהודה של ערכי קידום בריאות לקהילה
שגרות חינוכיות מקדמות בריאות ושילוב התחום במגוון תחומי הדעת
פיתוח תכנית רצף רב שנתית, הטמעתה והערכתה

 

אנו מזמינים אתכם לעודד ולרתום את צוותי מוסדות החינוך שבאחריותכם להצטרף – כי כל אחד יכול ללכת בגדול!


 

הפיקוח על הבריאות מקיים גם השנה מגוון השתלמויות למורים ולמובילי בריאות במרכז ההשתלמויות בשלומי, בית יציב, במט"ח ובפסגות השונות.

 

מטרת ההשתלמויות הינה להכשיר את הצוות החינוכי בתהליך הטמעת התחום על-ידי הובלת  הנושא בבית הספר, להקנות מיומנויות וכלים לכתיבת תכנית עבודה בנושא הבריאות ולהקנות ידע ,הבנה ורעיונות יישומיים בנושאים מרכזיים.
כל ההשתלמויות מוכרות לאופק 30 ש"ש

 

 

ההשתלמויות מיועדות למורים מובילי בריאות בבתי ספר מקדמי בריאות ולכאלו העובדים בבתי ספר, שנמצאים בתהליך של הטמעת תכניות בקידום בריאות או מעוניינים להצטרף בשנה"ל תשע"ט.

 

עיקרי התכנים: כתיבת תכנית עבודה, תזונה בריאה, פ"ג ובריאות, הובלת שינוי, היגיינה, שימוש במחשב ליצירת סרטוני בריאות, למידת עמיתים.


 

ההרשמה :

 

 

אנא עודדו את המורים ועמיתכם המנהלים, להירשם מוקדם ככל האפשר כדי להבטיח את מקומם.

 

אנו מאחלים לכולם שנת בריאות!


בכבוד רב,
 
עירית  ליבנה
המפקחת על תחום הבריאות


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/12/2018    

עדכוני rss