education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
חינוך גופני
 


הפיקוח על החינוך הגופני והפיקוח על הבריאות במערכת החינוך נרתמו לעשייה חינוכית מעמיקה ומשמעותית שמטרתה עיצוב התנהגות בריאה בקרב תלמידים, מורים והורים.


אורח חיים פעיל ובריא הוגדר כיעד ארוך טווח ועד שנת 2020 יפעלו כל מוסדות החינוך כמקדמי בריאות. קידום בריאות הוא תחום המכיל בתוכו נושאים מגוונים שהמרכזיים ביניהם – תזונה בריאה ופעילות גופנית.

 


הנתונים מראים כי ילדים  בישראל ממעטים בפעילות גופנית וכשליש מהם סובלים מעודף משקל.

 

אחת הדרכים שלנו להתמודד עם המצב היא להגביר את זמן הפעילות הגופנית גם בשעות הפנאי באופן קבוע ושוטף כך שיהיו יותר פעילים! הפיקוח על החינוך הגופני והפיקוח על הבריאות בשיתוף משרד הבריאות בתכנית הלאומית אפשרי בריא,
קבעו יעד בו כל תלמיד יפעל 90 דקות נוספות בשבוע בנוסף לשיעורי החינוך הגופני.
 
מצורפת הצעה - "יש כאן מתנה", למגוון רעיונות ויישומיים כיצד לגרום לתלמידים להיות פעילים יותר במהלך יום הלימודים, כמובן שניתן להציע רעיונות נוספים רבים ומגוונים.
 
אנו קוראים לכם להצטרף למהלך חינוכי מרכזי ולהירשם ולזכות בהכרה כבית ספר מקדם בריאות – זה אפשרי בריא!
הרפרנטים והמדריכים המחוזיים בתחום הבריאות ישמחו לעמוד לרשותכם. 
 
 

גיא דגן 
המפמ"ר  והמפקח על החינוך הגופני

עירית ליבנה 

המפקחת על תחום הבריאות 

 

קישורים לתכניות לימוד לפי גילאים- מאתר הפיקוח על החינוך הגופני

תכנית הלימודים לגן הילדים- הפיקוח על החינוך הגופני                            

التربية البدنية في سن الطفولة المبكرة - 2009- הפיקוח על החינוך הגופני

תכנית הלימודים לבתי ספר - הפיקוח על החינוך הגופני

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/12/2018    

עדכוני rss