education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
קול קורא להכרה ולקבלת דירוג כבית ספר מקדם בריאות לשנת תשע"ט
 

הקדמה

 

מערכת החינוך נרתמה לעשייה חינוכית מעמיקה ומשמעותית שמטרתה עיצוב התנהגות בריאה בקרב תלמידים מורים, מנהלים והורים. 


במסגרת התכנית הלאומית " אֶפְשָׁרִיבָּרִיא " הוגדר יעד רב שנתי משותף עם משרד הבריאות בו עד שנת 2020 יפעלו כל מוסדות החינוך כמקדמי בריאות.


 בית ספר מקדם בריאות הינו מהות חינוכית ומודל חברתי ערכי, המדגיש את המבנה הארגוני שלו תוך פיתוח הפרט, שמירה על איכות חייו ועל בריאותו. בית הספר משמש תשתית לתהליך חינוכי המשלב את תחום הבריאות כחלק מהותי בהוויה החינוכית, החברתית והערכית. בית הספר הינו מסגרת המשפיעה על העמדות ותומכת בהתנהגות בריאה של הלומדים, של העובדים ושל בעלי התפקידים ומקדמת אותה.

בית ספר  אשר יפעל על פי מדדי ההערכה המפורטים יזכה להכרה כבית ספר מקדם בריאות במדרג כוכבי הבריאות בהתאם ליישום המדדים המחייבים ועל פי היקף ההטמעה ואיכותה. 

מחויבות 

מבתי הספר נדרשת מחויבות מוצהרת להנגיש סביבה מקדמת בריאות עבור כלל התלמידים, הצוות החינוכי ובאי בית הספר, מדיניות המקפידה על ארוחות מזינות, ללא חטיפים ושתייה ממותקת, על פעילות גופנית בשגרת היום ועל סביבה נקייה מעישון ,כמעוגן בחוזרי מנכ"ל.

 

בנוסף, על בית הספר לפתח תכנית רצף רב שנתית המבוססת על אוגדן " לי בריאות" המשולבת בתכנית העבודה הבית ספרית. תכנית זו תתבסס על טופס רישום על פי הסטנדרטים לקידום בריאות של משרד החינוך ותכלול מטרות,  יעדים, תכנים, פעילויות, מעקב והערכה. (מצורפים מטה טפסי רישום מקוונים ע"פ מחוזות, וטופס PDF לדוגמה). כמו כן על ביה"ס להוביל את קהילת בית הספר לפעילות משותפת  ליישום התכנית, שמטרתה עיצוב התנהגות בריאה וקידום הבריאות.

 

 • בתי ספר נדרשים למילוי טופס הבקשה להכרה  כבית ספר מקדם בריאות מידי שנה.

 

להלן קישור לטופס בחלוקה למחוזות:

טופס רישום למחוז צפון
טופס רישום למחוז חיפה
טופס רישום למחוז מרכז
טופס רישום למחוז תל אביב
טופס רישום למחוז ירושלים
טופס רישום למחוז דרום
טופס רישום למחוז חרדי
טופס רישום למחוז התישבותי

 

בתי ספר המעוניינים להגיש בקשה להכרה ולדרוג על פי מדרג הכוכבים או לעבור לדרוג גבוה יותר כמפורט במסמך זה, מתבקשים לפעול על פי ההנחיות להלן:

 • למלא את טופס הבקשה על פי ההנחיות הכתובות מטה.
 • לצרף את תכנית העבודה הבית ספרית בקידום בריאות לשנת הלימודים תשע"ח בדואר אלקטרוני על פי החלוקה למחוזות  .בתכנית יש לפרט מטרות ותכנים  על פי הסעיפים הנדרשים בדרוג לו מוגשת הבקשה להכרה.

 

בתהליך התכנון והכתיבה ניתן להיעזר בארגז הכלים להטמעת תחום הבריאות המצורף למסמך זה. טבלת שלד לכתיבת תכנית עבודה

 

את טופס הבקשה ואת המסמכים הנלווים יש להגיש עד ולא יאוחר מתאריך 6 ביוני 2018.

 

נספח לקול קורא

 

תנאי סף הנדרשים להכרה ברמות השונות של ההטמעה או למעבר בין רמות המדרג:

 


המעבר בין רמות המדרג השונות מותנה באופי, באיכות ובמידת הטמעת התחום ולא בוותק בתכנית.

קריטריונים להכרה בכוכב בריאות אחד

 1. מחויבות של מנהל בית הספר
 2. מינוי מוביל בריאות והקמת צוות היגוי בית ספרי והפעלתו כמוגדר בנספח, אשר אחראי על פיתוח התכנית ויישומה. 
 3. פיתוח תכנית שנתית בית ספרית בתחום קידום בריאות, במטרה לעצב את דמות הבוגר כאחראי לבריאותו והטמעת התוכנית במהלך השנה הראשונה לכניסה לתהליך. בתכנית ישולב נושא הבריאות בתחומי דעת שונים במספר שכבות גיל.
 4. יצירת סביבה בית ספרית בריאה, נקייה ובטוה במבנה, בכיתות הלימוד, במרחבים הפתוחים, במתקני השתייה ובשרותים, תוך ניטור דרך קבע של מפגעים, דיווח ויישום לקחים.
 5. פיתוח סביבה פיסית וחינוכית המעודדת התנהגות תזונתית בריאה ומגוונת התואמת את ההנחיות של משרד החינוך כפי המפורטות בחוזר מנכ"ל, כולל מכירת מזון בקיוסקים ומונות לממכר משקאות ומזון.
 6. ביצוע פעילות גופנית נוספת במסגרת יום הלימודים- למשך 90 דקות בשבוע. בנוסף ל2 שיעורי חינוך גופני ועידוד הגברת הפעילות הגופנית בשעות הפנאי, הליכה או רכיבה על אופניים לבית הספר.
 7. יידוע של כלל ההורים על הצטרפות בית הספר לתכנית ושילובם באמצעים שונים בתהליך.

 

על בית הספר המגיש מועמדות לדרוג כוכב בריאות :

 • .עמוד בכל תנאי הסף האמורים בדרוג  זה.
 • למלא ולשלוח "טופס רישום עלפי הסטנדרטים -להגשת מועמדות להכרה ולקבלת דירוג כבית ספר מקדם בריאות - לשנה"ל תשע"ח" הקישור לטופס המופיע בהמשך המסמך. 
 • לשלוח תכנית עבודה בית ספרית על פי הקריטריונים לעיל בדואר אלקטרוני על פי החלוקה למחוזות המופיעה בהמשך דף זה.

 

 

קריטריונים להכרה בשני כוכבי בריאות

 1. יישום התכנית הבית ספרית והרחבתה לכלל אוכלוסיית בית הספר לתחומי דעת  נוספים.
 2. פיתוח מקצועי : השתלמות מוביל הבריאות בקידום בריאות בהיקף של 30 שעות לפני מועד הגשת הבקשה, ולצרף אישור על כך.
 3. קיום פעילויות לצוות המוסד החינוכי במסגרת תכנית העשרה ו/או השתלמות מוסדית בתחום קידום הבריאות.
 4. הקמה והובלה של מנהיגות תלמידים לתחום קידום הבריאות.
 5. שילוב ההורים והקהילה בפעילות השונות במהלך השנה.

על בית הספר המגיש מועמדות לדרוג  2 כוכבי בריאות

 • לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים  בדרוג כוכב 1 ושני כוכבים.
 • למלא ולשלוח טופס "הגשת מועמדות להכרה ולקבלת דירוג כבית ספר קדם בריאות  - תשע"ח"  דרך הקישור לטופס המופיע לעיל.
 • לשלוח תכנית עבודה בית ספרית על פי הקריטריונים לעיל בדואר אלקטרוני על פי החלוקה למחוזות המופיעה בהמשך המסמך.

 

 

קריטריונים להכרה בשלושה כוכבי בריאות

 

 1. ביצוע פעילויות משמעותיות מקדמות בריאות לקהילה הרחבה. 
 2. פיתוח ויישום דרכים לשיתוף הידע והניסיון ולהפצתו למוסדות חינוך נוספים כגון: פעילויות, תכניות, יוזמות, מצגות, הצגת תהליכי למידה ולהפצתם.
 3. גיוס וליווי בית ספר נוסף בתהליך ההכרה כבית ספר מקדם בריאות.
 4. הערכת התוכניות והפעילויות המתקיימות במסגרת התוכנית הבית ספרית.

על בית הספר המגיש מועמדות לדרוג  3 כוכבי בריאות:

 • לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים  בדרוג כוכב 1, כוכב 2 ושלושה כוכבים.
 • למלא ולשלוח טופס "הגשת מועמדות להכרה ולקבלת דירוג כבית ספר מקדם בריאות  - תשע"ח"  דרך הקישור לטופס המופיע המסמך.
 •  לשלוח תכנית עבודה בית ספרית על פי הקריטריונים לעיל  בדואר אלקטרוני על פי החלוקה למחוזות המופיעה בהמשך דף האינטרנט. 

 

 

קריטריונים להכרה "בריא מתמיד"

 1. בית הספר הוכר בדירוג שלושה כוכבי בריאות לפחות שנתיים ברציפות.
 2. גיוס וליווי בית ספר נוסף בתהליך ההכרה כבית ספר מקדם בריאות.
 3. בית ספר שחט על דיגלו את קידום הבריאות ורואה בה שלחיות ומהווה שגריר להפצת התורה לקהילה ולבית ספר נוספים ולקהילה.

 

על בית הספר המגיש מועמדות לדרוג "בריא מתמיד":

 • לעמוד בכל תנאי הסף ולהציג תהליכים שהוטמעו והפכו לחלק בלתי נפרד מהתרבות הבית ספרית.
 • למלא ולשלוח טופס המקוון  "הגשת מועמדות להכרה ולקבלת דירוג כבית ספר מקדם בריאות  - תשע"ח"  דרך הקישור לטופס המופיע במסמך.
 • לשלוח תכנית עבודה בית ספרית על פי הקריטריונים הנדרשים ולשלוח בדואר אלקטרוני על פי החלוקה למחוזות המופיעה במסמך.


ככול שיוקצה תקציב כתמריץ  לבתי ספר מקדמי בריאות משרד החינוך יתקצב את בתי ספר שהוכרו כמקדמי בריאות בהתאם לקריטריונים לתקצוב בתי ספר מקדמי בריאות.

 

בתי ספר הבוחרים לשלוח את התוכניות לצוות החינוך לבריאות בדואר אלקטרוני על פי החלוקה למחוזות:
מחוז צפון: נורית ברגר גיל
מחוז ירושלים ומנח"י: אתי דבש
מחוז תל אביב: טלי קשתי

מחוז החרדי: יוכבד לוין

מחוז חיפה: יהודית סיני
מחוז מרכז: ריבי גבע
מחוז דרום: דניאלה מורם 
החינוך ההתיישבותי: ריטה סולברג

 

את טופס הבקשה ואת המסמכים הנלווים יש להגיש עד ולא יאוחר מתאריך:

כ"ז סיון תשע"ח, 10 ביוני 2018

 

בכבוד רב,
                                            
עירית ליבנה
המפקחת על תחום הבריאות

 

לשימוש משרדי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/09/2018    

עדכוני rss