education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
הולכים על זה!
 מדריך מעשי לשילוב 90 דקות נוספות של פעילות גופנית בשבוע לתלמידים בבית הספר
 
  • ישראל נמצאת בין המדינות המובילות בשיעורי ההשמנה בקרב ילדים ומבוגרים

      (30<BMI)

 

  • ישנה עליה מדאיגה בדיווח על העדר פעילות גופנית לפחות 60 דקות ביום


  

 ממצאים אלו מוכיחים כי יש צורך מידי לשינוי התנהגותי בנוגע להרגלי הפעילות הגופנית בקרב ילדים ובני נוער בישראל.

התכנית ׳הולכים על זה!׳ פותחה ונכתבה על ידי צוות מהפיקוח על הבריאות והחינוך הגופני במשרד החינוך כחלק מקידום היעדים המשותפים למשרד החינוך ולמשרד הבריאות, במסגרת התכנית הלאומית ׳אפשריבריא׳.

 


תכנית זו מהווה מדריך מעשי לשילוב 90 דקות נוספות של פעילות גופנית בשבוע לתלמידים בבית הספר.

 

 התכנית מיועדת לצוות חינוכי בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ולכל מי שמעוניין להיות שותף בקידום אורח חיים בריא ופעיל בבית הספר, למען חברה ישראלית בריאה ואיתנה.

 

המצגת הבאה ממחישה דוגמאות יישומיות להגברת הפעילות הגופנית בבית הספר

 

התוכנית 'הולכים על זה' בערבית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/03/2020    

עדכוני rss