education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
זכרון יעקב - חוות ערוגות רבקה
 

שם המנהלת: דנה ששון.

חוות "ערוגות רבקה" היא מרכז למדעי הסביבה והחקלאות באזור, קרויה על שם רבקה אהרונסון ז"ל וממוקמת בזכרון-יעקב. החווה נוסדה בשנת 1973 על קרקע שנתרמה על ידי רבקה אהרונסון ובסיוע קרן פלז.

שטח החווה

הוא כ 15 דונם. בנוסף לכיתות לימוד, נמצאות בשטח זה חממות גידול - לירקות, צמחי בית ונוי, חלקות אישיות לתלמידים, חלקות הדגמה, ערוגות – לגידול ירקות ופרחים, בית גידול לפרפרים, בוסתן עצי פרי ופינת חי. כל גידולי החווה מטופלים בשיטה אורגנית בלבד, ומלווים בייעוץ מקצועי מטעם מורה החווה המוביל והמוכשר לנושא. בחווה לומדים כיום תלמידי 40 כתות מ – 10 בתי ספר יסודיים מזכרון יעקוב והיישובים באזור.

ייחודיות החווה:

היא במתן מענה לכל שכבות הקהילה, והתהוותה כמרכז אזורי לנושא חקלאות אורגנית, אקולוגיה וסביבה.

פעילויות החווה:

בחווה קיים גן אקולוגי מדגים אשר מופעל ע"י הרשות המקומית ובתמיכת משרד החינוך, הגן כולל צוות גננות אשר מדריכות את כל גני החובה וטרום החובה בזכרון יעקוב בתכנית אקולוגית- חקלאית ייחודית המתפרשת על ארבע העונות.

יום בחווה לילדי החינוך המיוחד- כיתות חינוך מיוחד בגילאי יסודי ותיכון מגיעות ליום לימודים שלם אחת לשבוע. הילדים עובדים בקבוצות קטנות בסבב קבוע בין גינון טיפולי, טיפול בבע"ח בפינת החי ועבודה אוריינית בכיתה. ילדי התיכון ניגשים לבגרות מעשית בחקלאות.

פינת החי- כל ילדי גני החובה וכיתות א', ב' ג' מבית הספר הסמוך, מגיעים במסגרת הלימודים לחוג שבועי בפינת החי, בנושא גידול, טיפול ובריאות בעלי החיים והכרת עולם החי. את החוגים מנחה מדריכה מקצועית ורכזת פינת החי.

אקולוגיה ברוח היהדות- בתכנית הלימודים משולבת באמצעות 'נושאי שיא' תכנית ייחודית על אקולוגיה, חקלאות ויהדות- מצוות התלויות בארץ. נושאי השיא ניתנים לכל הכיתות לפני חגים ובחילופי עונות, השיעורים כוללים הדגמות בשדה, מצגות והרצאות איכותיות.

הרצאות לתלמידי התיכון: תלמידי התיכון מגיעים לחווה לקבלת ימים מרוכזים בנושאים אקולוגיים וסביבתיים, כמו: צמחי תבלין ומרפא או הפרדת אשפה ביתית לזרמים.

בגרות חברתית- החווה מקבלת קבוצות נוער מבתי הספר התיכוניים באזור למילוי חובת מחויבות אישית והגשתם לבגרות חברתית.

בגרות בחקלאות- קבוצת נערים הנמצאים במסגרת "קידום נוער", יתחילו השנה בחווה בתהליך אינטנסיבי של למידה לחמש יחידות בגרות בחקלאות.

 

 

חזרה למפה הדינאמית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/10/2013