education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
פינות חי במוסדות חינוך
 

היחידה הארצית לייעוץ והקמת פינות חי במשרד החינוך במנהל לחינוך התיישבותי,  באחריות מפמ"ר למדעי החקלאות, מופעלת על ידי גילה ברוקס.

מטרת היחידה לתת ייעוץ מקצועי לכל בית ספר ומוסד חינוכי המעוניינים להקים ולקיים פינת חי בתחומם.

 

היחידה מייעצת בכל הקשור לבניית מבנים לבעלי חיים, כולל יעוץ הנדסי ולוגיסטי , מול קבלנים מומחים לפינות חי הרשומים בספרי הקבלנים, ובאישור קונסטרוקטור ומהנדס בניין.

 

היחידה דואגת לטפח קשרים בין מוסדות חינוך המגדלים בעלי חיים ולייעץ לצוות החינוכי במוסד הבונה תכניות לימודים סביב נושא בעלי החיים.
ליחידה יש מנדט לבקר בפינות חי קיימות ולהעיר לגבי ליקויים.
היחידה מקיימת מידי שנה השתלמות ארצית שתכליתה להכשיר עובדי חינוך  ועובדים מוסדיים אחרים להפעיל פינות חי למוסדות כמתבקש על פי חוזר מנכ"ל תשס"ו/3(ג), כ'ט בתשרי התשס"ו, 01 בנובמבר 2005.
ההשתלמות ניתנת, כהשתלמות שנתית של 112 שעות עם ציון או 60 שעות למשך שנתיים על פי מתווה אופק חדש.

 

בהשתלמות נלמדים היבטים רבים ומגוונים המתייחסים לגידול והחזקת חיות מחמד.

 

הנושאים הנלמדים בהשתלמות הם:

  1. ביולוגיה של בעלי חיים בפינות חי, על פי קבוצות: יונקים, עופות, זוחלים דו חיים, דגים, פרוקי רגליים (פיזיולוגיה, אנטומיה ועוד)
  2. התנהגות בעלי חיים בסביבתם הטבעית ובמשק האדם.
  3. היבטים של רווחת בעלי חיים.
  4. תנאי גידול של בעלי חיים (מזון, מבנים, היבטים פסיכולוגיים ועוד..)
  5. היבטים פדגוגיים (כתיבת תכניות לימודים בנושא, הקניית מיומנויות חקר ועוד..)

נושאי ההשתלמות ניתנים, על ידי מומחים לגידול בעלי חיים בכל התחומים הנלמדים.
בסופה של ההשתלמות מוגשת עבודה עליה המשתלם מקבל ציון.

 

בברכה,

יואל אבני -מפמ"ר חקלאות

גילה ברוקס- מדריכת פינות חי

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/01/2019