education - חינוך אגף מדעים - כימיה המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
ניתוח בחינות בגרות
 

מדי שנה קבוצת מורים בראשותה של זיוה בר-דב מבצעת ניתוח סטטיסטי ואנליטי
של בחינת הבגרות.

הניתוח נערך לבחינות בהיקף של 3 יח"ל (רמה רגילה) שאלון: 37303

ולשאלון השלמה מ- 3 ל- 5 יח"ל (רמה מוגברת) שאלון: 037201 ו- 037202.
החל משנת 2016 הניתוח נערך לשאלון 037381 בהיקף 55%.

הניתוח מאפשר איתורן של שגיאות אופייניות וקשיי למידה של תלמידים,
ומציאת דרכים להתגבר עליהן.

ניתן למצוא את פרסום הממצאים במרכז הארצי להוראת המדעים

ניתוח שאלוני השלמה

37201 ,37202 ,37203

ניתוח שאלון 37303

החל משנת 2016 שאלון 37381

שנה

ניתוח בחינת הבגרות לשנת תשס"ט, עפ"י התכנית החדשה, 2009 -למבניות החדשות

ניתוח בחינת הבגרות לשנת תשס"ט, 2009 חלק 2 - נושאים ישנים

ניתוח בחינת הבגרות ל-3 יח"ל תשס"ט, 2009

2009

ניתוח בחינת הבגרות לשנת תש"ע 2010, למבניות החדשות

ניתוח בחינת הבגרות ל-3 יח"ל תש"ע, 2010

2010

ניתוח בחינת הבגרות לשנת תשע"א, 2011

ניתוח בחינת הבגרות ל-3 יח"ל תשע"א, 2011

2011

ניתוח בחינת הבגרות לשנת תשע"ב, 2012, בניתוח יש התייחסות למצגת של סוכרים

ניתוח בחינת הבגרות ל-3 יח"ל, תשע"ב, 2012

2012

ניתוח בחינת הבגרות לשנת תשע"ג, 2013

ניתוח בחינת הבגרות ל- 3 יח"ל, תשע"ג, 2013

2013

ניתוח בחינת הבגרות לשנת תשע"ד, 2014, חלק א'

ניתוח בחינת הבגרות ל-3 יח"ל, תשע"ד, 2014

 

2014

ניתוח בחינת הבגרות לשנת תשע"ד, 2014, חלק ב'

 

 

ניתוח בחינת הבגרות לשנת תשע"ה, 2015, חלק א'

ניתוח בחינת הבגרות לשנת תשע"ה,2015, חלק ב'

ניתוח בחינת הבגרות ל-3 יח"ל, תשע"ה, 2015 קובץ word

ניתוח בחינת הבגרות ל-3 יח"ל, תשע"ה, 2015 קובץ pdf

2015

ניתוח בחינת הבגרות לשנת תשע"ו, 2016

word קובץ

ניתוח בחינת הבגרות לשנת תשע"ו, 2016

pdf קובץ

ניתוח בחינת הבגרות בהיקף 55%+שאלות נבחרות משאלון 37303 , תשע"ו, 2016, קובץ word

ניתוח בחינת הבגרות בהיקף 55% +שאלות נבחרות משאלון 37303 , תשע"ו, 2016, קובץ pdf

2016

 

ניתוח בחינת הבגרות בהיקף 55%, קובץ word.

ניתוח בחינת הבגרות בהיקף 55% קובץ pdf.

2017

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/05/2018