education - חינוך אגף מדעים - כימיה המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
דוגמא לבחינה בכתב בהערכה חיצונית- 037381, 55% מתוך 70%
שאלוני בגרות לפי תכנית הלימודים החדשה
 

מנהלי בתי ספר תיכוניים, רכזי מקצוע ומורים יקרים,

 

החל משנת הלימודים תשע"ו  החלו תלמידי כתה י"א להבחן בבחינות בגרות חיצוניות על פי המתכונת החדשה, שמשמעותה: בחינות על כ-  70%  מחומר הלימוד, המתקיימות, ברוב תחומי הדעת באירוע בחינה אחד. פעולות אלו נעשו כדי לפנות זמן להוראה וללמידה בדרך מעמיקה ומשמעותית.

החל משנת תשע"ז יוכלו להבחן בבחינה זו תלמידי כיתה י"א או תלמידים כיתה י"ב. 

על מנת לאפשר לכם ולתלמידים לתכנן את ההוראה והלמידה וכן לתרגל באופן מיטבי את החומר הנלמד, הוכנו על ידי מנהלי תחומי הדעת (מפמ"רים) וצוותיהם במזכירות הפדגוגית דוגמאות לשאלוני הבחינה החדשים.

 

אנו מעוניינים לשתף אתכם במהלך זה ולקבל מכם, המורים, משובים על דוגמאות אלה, המהוות בשלב זה טיוטה בלבד. המשוב מכם חשוב לנו עד מאד, שכן לקראת סוף חודש אוקטובר, לאחר בחינת כל ההערות והתגובות שלכם, יועלו השאלונים המעודכנים לאתר המשרד. השאלונים הללו יהוו דגם למבנה השאלונים החדש.

 

אנו מאמינים, כי תהליכי הערכה אלה, בנוסף לתהליכי הערכה בדרכים חלופיות המתבצעים בבתי הספר, יקדמו את ההוראה והלמידה המשמעותית, יתרמו לשיפור הישגי התלמידים ויטפחו בהם מיומנויות של לומדים עצמאיים.

 

אני מאחלת הצלחה רבה לכם המנהלים וצוותי החינוך בתהליכי ההוראה, הלמידה והבחינות.

 

שנה טובה,

 

מיכל כהן

 

למכתב המנכ"לית המלא

לטבלה המרכזת דוגמאות לשאלוני הבגרות החדשים בתחומי הדעת

 

להלן פירוט מבנה השאלון של הבחינה העיונית אשר מוערכת בהערכה חיצונית (משקלה 55% מתוך 70%)


פרק ראשון: תשע שאלות חובה
שאלות 1-8: שמונה שאלות המכילות סעיפים רב בררתיים בכל נושאי הלימוד. חובה לענות על כל השאלות.
כל שאלה  מקנה 2.5 נקודות. בסך הכל: 20 נקודות..
שאלה 9: שאלת מאמר על קטע לא מוכר (אנסין). חובה לענות על כל הסעיפים.
השאלה עוסקת באוריינות כימית. שאלה זו הינה ברוח האופק הפדגוגי לקידום אוריינות מדעית/לשונית, ומיומנויות חשיבה ברמה גבוהה.
שאלה זו מקנה 20 נקודות.
פרק שני: חמש שאלות פתוחות
שאלות 10-14: חמש שאלות פתוחות העוסקות בכל נושאי הלימוד מה- 70%.
התלמיד יבחר וישיב על שלש שאלות פתוחות מתוך חמש.
כל שאלה מקנה 20 נקודות.

מכתב למורים-התשובון החדש לשאלות הסגורות בבחינת הבגרות

שאלון בחינה לדוגמה

 פירוט מבנה הבחינה החדשה המוערכת בהערכה חיצונית (55%)  ושאלון בחינה לדוגמה

נספח: רמות הבנה על פי הטקסונומיה של בלום לדוגמת הבחינה

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/10/2017