education - חינוך אגף מדעים - כימיה המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
משימות אוריינות
 

בקטגוריה זו מתפרסמות משימות אוריינות שונות שפותחו.

המורים רשאים להשתמש במשימות אלה כדוגמאות בעבודתם וכן לשנותם ולהתאים אותם לרמת כיתתם ולנושא הנלמד.

חלק מהמשימות עברו התאמה ועובדו כמשימות מתוקשבות.

קישור לאתר משימות אוריינות מתוקשבות

המשימות מופיעות בעברית ובערבית

שם המשימה

קרח יבש

מים לא נורמלים

התפלת מים

המצאה מדליקה

פופקורן

הגז CO2 בחיי היום יום

המשימות מופו לפי הידע המדעי  ולפי המיומנויות הנדרשים בכל אחת מהמיומנויות.

 מיפוי ידע מדעי במשימות השונות 

 מיפוי מיומנויות במשימות השונות 

קישור למשימה אוריינית מסכמת

משימות אוריינות

  1. "תגיד לי מי החברים שלך, אגיד לך מי אתה"
    גרסה א' לתלמידי כימיה 1 יח"לגרסה ב' לתלמידי מגמה
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/05/2017