education - חינוך נטו כימיה - אתר המפמ''ר לכימיה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
אודות המקצוע
 

סרטון על התפתחות הכימיה

 

קסם הכימיה 

 

כל מה שרצית לדעת על מקצוע הכימיה בבית הספר התיכון

 

תלמידים יכולים לבחור בלימודי הכימיה במסגרת לימוד מקצועות הבחירה, ברמה רגילה של 3 יחידות לימוד או ברמה מוגברת של 5  יחידות לימוד. במערכת החינוך פעילים כ - 600 מורים המכשירים את התלמידים לעמוד בבחינות הבגרות. בכ - 450 בתי ספר תיכוניים, בוחרים התלמידים לגשת לבחינת הבגרות במקצוע. בשנת הלימודים תשס"ט נבחנו כ- 9500 תלמידים ברמה של 3 יחידות לימוד וכ-  6900 נבחנו ב - 2 יחידות לימוד נוספות והשלימו ל - 5 יחידות לימוד.

 

מה חדש בהוראת הכימיה עפ"י התוכנית החדשה?

 

  • חזרה אל המעבדה: כיום כ-85% מכלל בתי הספר כבר מגישים את תלמידיהם לבחינה בהיקף 1/2 או 1 יח"ל במעבדה. לימודי הכימיה במעבדה מאפשרים לתלמידים להיחשף לשיטת המחקר המדעית, לרכוש מיומנויות חקר, ולהתנסות בעבודה בצוותים. בבתי הספר בהם מיושמת יחידת המעבדה, נראה כי היא מעוררת עניין והתלהבות הן בקרב המורים והן בקרב התלמידים, וזוכה להצלחה מרובה
  • ההוראה של הידע הכימי נעשית מתוך הקשר ולא עפ"י מבנה הדעת של המקצוע, כפי שהוא נלמד במוסדות להשכלה גבוהה: כך למשל תגובות חמצון חיזור ותגובות חומצה-בסיס נלמדות תוך הקשרן לתגובות בגוף האדם (במבנית: "כימיה זה בתוכנו"). היכרות מעמיקה עם מולקולות ביולוגיות כמו שומנים,פחמימות וחלבונים. נעשית במהלך למידת מבנית שעוסקת במזון ("טעם של כימיה").
  • שילוב מיומנויות חשיבה גבוהות ורמות הבנה בכימיה.

תכנים

 

 בתוכנית ל-3 יח"ל נלמדים  מושגי הבסיס, שפה כימית, מבנה האטום, מחזוריות, הקשר הכימי, סוגי חומרים שונים. הקשר בין המבנה החלקיקי ותכונות החומר (במבנית "יחסים וקשרים בעולם החומרים"). חישובים כמותיים בכימיה. במבנית "כימיה זה בתוכנו" נלמד על תגובות חומצה בסיס, תגובות חמצון חיזור ותגובות בכימיה אורגנית, עליהן נרחיב גם במבנית טעם של כימיה, שבה נערוך היכרות עם מולקולות ביולוגיות כמו שומנים,פחמימות וחלבונים.

בתוכנית של יח' ההשלמה ל-5 יח"ל, שתי יחידות לימוד: היחידה הרביעית מורכבת מנושא חובה,וכן בחירת נושא מורחב אחד מתוך נושאי הבחירה. היחידה החמישית מורכבת משני  חצאים, שיכולים להיות או שניהם מעבדה, או מעבדה ויחידת לימוד, או במקרה שעדין אין מעבדה בבית הספר, שתי יחידות לימוד בנושאים שונים.

 

פרק החובה ביחידה הרביעית הוא אנרגטיקה ודינמיקה 1 עפי" המבנית "אנרגיה בקצב הכימיה" העוסקת באנרגיה, קינטיקה(קצב) של תגובות, ותגובות בשיווי משקל.

בנושאי הבחירה ניתן לבחור ממגוון נושאים כגון: פולימרים, פרקים בתעשיית הברום, ביוכימיה, ננוטכנולוגיה עפ"י התוכנית "כימיה מכל וחול" כימיה אורגנית מתקדמת, אנרגטיקה ודינמיקה 2  (עפ"י המבנית : מכאן הכל מתחיל)

מבניות ההרחבה לרמה של 5 יח"ל הן מוכוונות תחום הדעת, תוך יישומים מהתעשיה ומחיי היוםיום.

יחידת המעבדה היא מעבדת חקר

 

 

מפמ"ר כימיה

ד"ר דורית טייטלבאום

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/09/2014