education - חינוך אגף מדעים - כימיה המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
אודות המקצוע
 

כימיה מקצוע מדעי פותח דלתות/ ד"ר דורית טייטלבאום מפמ"ר כימיה

 

 

 

סרטון- כימיה זה הכיוון

 

סרטון על התפתחות הכימיה

 

קסם הכימיה 

 

 

כל מה שרצית לדעת על מקצוע הכימיה בבית הספר התיכון

 

תלמידים יכולים לבחור בלימודי הכימיה במסגרת לימוד מקצועות הבחירה בהיקף של 5 יחידות לימוד. במערכת החינוך פעילים כ - 600 מורים המכשירים את התלמידים לעמוד בבחינות הבגרות. בכ - 450 בתי ספר תיכוניים, בוחרים התלמידים לגשת לבחינת הבגרות במקצוע.

מה חדש בהוראת הכימיה עפ"י התוכנית החדשה?

 

  • חזרה אל המעבדה: החל מתשע"ה מבנית מעבדת החקר נכללת  ב-70% של תכנית הלימודים שבהם קיימת חובת היבחנות חיצונית. בנוסף ניתן לבחור לבצע מעבדות חקר גם במסגרת ה-30% הערכה בית ספרית. לימודי הכימיה במעבדה מאפשרים לתלמידים להיחשף לשיטת המחקר המדעית, לרכוש מיומנויות חקר, ולהתנסות בעבודה בצוותים. בבתי הספר בהם מיושמת מבנית מעבדת החקר, נראה כי היא מעוררת עניין והתלהבות הן בקרב המורים והן בקרב התלמידים, וזוכה להצלחה מרובה
  • ההוראה של הידע הכימי נעשית מתוך הקשר ולא עפ"י מבנה הדעת של המקצוע, כפי שהוא נלמד במוסדות להשכלה גבוהה: כך למשל תגובות חמצון חיזור ותגובות חומצה-בסיס נלמדות תוך הקשרן לתגובות בגוף האדם (במבנית: "כימיה זה בתוכנו"). היכרות מעמיקה עם מולקולות ביולוגיות כמו שומנים,פחמימות וחלבונים. נעשית במהלך למידת מבנית שעוסקת במזון ("טעם של כימיה").
  • שילוב מיומנויות חשיבה גבוהות ורמות הבנה בכימיה.

תכנים

 

 בתוכנית  נלמדים  מושגי הבסיס, שפה כימית, מבנה האטום, מחזוריות, הקשר הכימי, סוגי חומרים שונים. הקשר בין המבנה החלקיקי ותכונות החומר (במבנית "יחסים וקשרים בעולם החומרים"). חישובים כמותיים בכימיה. במבנית "כימיה זה בתוכנו" לומדים על תגובות חומצה בסיס, תגובות חמצון חיזור ותגובות בכימיה אורגנית, עליהן מרחיבים גם במבנית טעם של כימיה, שבה עורכים היכרות עם מולקולות ביולוגיות כמו שומנים,פחמימות וחלבונים.

 

המשך העמקה מתבצע בעזרת מבנית אנרגטיקה ודינמיקה 1 עפי" המבנית "אנרגיה בקצב הכימיה" העוסקת באנרגיה, קינטיקה (קצב) של תגובות, ותגובות בשיווי משקל.

בנושאי הבחירה ניתן לבחור ממגוון נושאים כגון: פולימרים, פרקים בתעשיית הברום, ביוכימיה, כימיה פיזיקלית עפ"י התוכנית "כימיה מכל וחול",כימיה עם הסביבה,  כימיה אורגנית מתקדמת, אנרגטיקה ודינמיקה 2  (עפ"י המבנית : מכאן הכל מתחיל)

מבניות הבחירה הן מוכוונות תחום דעת, תוך יישומים מהתעשיה ומחיי היוםיום.

 

 

מפמ"ר כימיה

ד"ר דורית טייטלבאום

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/01/2018