education - חינוך לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הנחיות לכתיבת א"יוטופים
 

 

התלמידים הנבחנים ב - 5 יחידות לימוד במקצוע לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה חייבים בכתיבת עבודה אישית.

קיימים 5 מסלולים לכתיבת עבודת החקר : עבודת חקר (מסלול אישי), מסלול כיתתי, מסלול מעשי, מסלול הדרכה ועבודת חקר במסלול מגש הכסף.

ההנחיות לכל אחד מבין המסלולים מופיעים בתוך חוברת ההנחיות "

 חוברת הנחיות לכתיבת א"יוטופ

 חוברת עזר לתלמיד

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/08/2017