education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 השפה הצרפתית וחשיבות הוראתה בישראל
 


מכתב מהמפקחת הארצית למנהלים, למורים, להורים ולתלמידים

 

תכנית לימודים


   למסמך המלא בעברית 

 

  למסמך המלא בצרפתית

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/03/2017