education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
תחרות צילומים תש"ף
לתלמידי "גאוגרפיה אדם וסביבה" בחטיבה העליונה
 

תחרות הצילומים מיועדת לתלמידים הלומדים "גאוגרפיה - אדם והסביבה" בחטיבה העליונה, כתות י' - יב', מכל המגזרים.

מטרת התחרות היא לעודד את התלמידים להתבונן ולהכיר את יחסי הגומלין בין האדם לסביבה מנקודת מבטם האישית באמצעות המצלמה.


התחרות מהווה שיא של תהליך לימודי - חינוכי, חוויתי, יצירתי ומשמעותי בנושאים גאוגרפיים רלוונטיים: פיסיים, אנושיים וסביבתיים.


את התמונה הנבחרת יש לשלוח בגודל המקורי בפורמט jpeg

ולמלא את טופס ההשתתפות המקוון עם כל הפרטים הנדרשים


   שלבי התחרות ותקנון התחרות


 

 

 

 

  התחרות תקיים באתר מערכת הצבעות משולשת המאפשרת לכל אדם להצביע באופן הבא:
1. הצבעה לתמונה אחת בלבד בטופס גוגל המחייב זיהוי בחשבון אישי
2. הצבעה באמצעות "לייק" לתמונות בחשבון האינסטגרם של התחרות
3. הצבעה באמצעות "לייק" לתמונות בעמוד המפמ"ר בפייסבוק
שימו לב: באינסטגרם ובפייסבוק ניתן להצביע בלייק ליותר מתמונה אחת


כל ההצבעות (וה"לייקים") ירכיבו את 70% של הניקוד מהקהל
בהמשך תבחר וועדת התחרות מטעם הפיקוח את הציון של 30% הנותרים
תעודות יינתנו לכלל המשתתפים, שי לתלמידים ולמורים המנצחים.
ההכרזה תהיה בכנס הקיץ

תודה לכל התלמידים והמורים שבחרו לקחת חלק בתחרות זו,


בהצלחה למתמודדים!

  מצגת הזוכים בתחרות הצילומים "ישראל בעין גאוגרפית" - שנת הלימודים תשע"ו

 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  05/01/2020