education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
תחרות צילומים תשע"ט
לתלמידי "גאוגרפיה - אדם וסביבה" בחטיבה העליונה
 

 

תחרות הצילומים מיועדת לתלמידים הלומדים "גאוגרפיה - אדם והסביבה" בחטיבה העליונה, כתות י' - יב', מכל המגזרים.

מטרת התחרות היא לעודד את התלמידים להתבונן ולהכיר את יחסי הגומלין בין האדם לסביבה מנקודת מבטם האישית באמצעות המצלמה.


התחרות מהווה שיא של תהליך לימודי - חינוכי, חוויתי, יצירתי ומשמעותי בנושאים גאוגרפיים רלוונטיים: פיסיים, אנושיים וסביבתיים.


את התמונה הנבחרת יש לשלוח בגודל המקורי בפורמט jpeg ולמלא את טופס ההשתתפות המקוון עם כל הפרטים הנדרשים: https://goo.gl/rDUWYF 

פרטים נוספים בתקנון התחרות תשע"ט


 

 

 

 

  התחרות תקיים באתר מערכת הצבעות משולשת המאפשרת לכל אדם להצביע באופן הבא:
1. הצבעה לתמונה אחת בלבד בטופס גוגל המחייב זיהוי בחשבון אישי
2. הצבעה באמצעות "לייק" לתמונות בחשבון האינסטגרם של התחרות
3. הצבעה באמצעות "לייק" לתמונות בעמוד המפמ"ר בפייסבוק
שימו לב: באינסטגרם ובפייסבוק ניתן להצביע בלייק ליותר מתמונה אחת


כל ההצבעות (וה"לייקים") ירכיבו את 70% של הניקוד מהקהל
בהמשך תבחר וועדת התחרות מטעם הפיקוח את הציון של 30% הנותרים
תעודות יינתנו לכלל המשתתפים, שי לתלמידים ולמורים המנצחים.
ההכרזה תהיה בכנס הקיץ

תודה לכל התלמידים והמורים שבחרו לקחת חלק בתחרות זו,


בהצלחה למתמודדים!

נושאי הצילום:

  • 70 שנה למדינת ישראל
  • תופעות פיזיות - חתכים גיאולוגים, צורות נוף, תופעות אקלימיות וכו'.
  • תופעות אנושיות (יישוביות, דמוגראפיות) - קו רקיע, צורות ישוב, פרויקטים תחבורתיים וכו'.
  • תופעות הקשורות לאיכות הסביבה ו/או לשמירתה - מטרדים שונים, אמצעי שמירת סביבה וכו'
    הצילום יכול לשלב בין התחומים.


      שלבי התחרות ותקנון התחרות

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכז התחרות נדב שמגר shamgan5@gmail.com

 


 

  מצגת הזוכים בתחרות הצילומים "ישראל בעין גאוגרפית" - שנת הלימודים תשע"ו

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  25/01/2019