education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
תכניות לימודים - תשע"ז
 

במסגרת התכנית הלאומית ללמידה משמעותית הותאמה תכנית הלימודים ב"גאוגרפיה ופיתוח הסביבה" כדלקמן:

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  05/09/2016