education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
תכניות לימודים - תשע"ו
 

במסגרת התכנית הלאומית ללמידה משמעותית הותאמה תכנית הלימודים ב"גאוגרפיה ופיתוח הסביבה" כדלקמן:

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  27/08/2016