education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
בחינת ההדמיה לבחינה המתוקשבת
 בשנת הלימודים תש"ף
 

 במסגרת ההיערכות להפעלת הבחינה המתוקשבת ב"גאוגרפיה - אדם וסביבה" במועד קיץ תש"ף, תתקיים בחינת הדמיה.

 

 שימו לב - בחינת הבגרות המתוקשבת תכלול את שלושת נושאי הלימוד: ארץ ישראל, מזרח תיכון ונתי"ב (60%)

 

סמל השאלון של בחינת הבגרות המתוקשבת - 057387

מועדי בחינת ההדמיה בבחינה המתוקשבת ב"גאוגרפיה - אדם וסביבה":

 

יום ראשון, ט' באייר תש"ף, 3 במאי 2020

יום רביעי, י"ב באייר תש"ף, 6 במאי 2020

יום שלישי, י' בסיוון תש"ף, 2 ביוני 2020

 

יש להירשם בטופס (כולל בתי ספר שאינם יכולים לגשת למועד זה) בקישור:

https://forms.gle/QSUaiyDwwEUaquFi6


השתתפות בבחינת ההדמיה הינה דרישת סף (לצד תרגולים שוטפים והשתלמות למורים חדשים) בכל הקשור להגשת תלמידים לבחינת הבגרות המתוקשבת.

 

 

משך הבחינה שלוש שעות

 

בשלב זה, פתוחות לתרגול התלמידים בחינות נתי"ב משנים עברו ובחינות שעלו החל מתשע"ו במבנה השלם של הבחינה במתכונת ההיבחנות החדשה.

 

שימו לב שעל מנת לתרגל את כל הבחינות הקיימות במאגר,
 יש לרשום את התלמידים ב-iTest לשני סמלי שאלון שונים:
סמל שאלון ישן של בחינות הנתי"ב (1 יח"ל) - 057102
סמל שאלון חדש של הבחינות במתכונת החדשה ולהדמיה - 057387

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  06/02/2020